Du vet att ni slåss mot väderkvarnar när…

… du och ditt team lägger resurser och energi på att jobba med kritiska frågor och halvvägs igenom inser att problemet egentligen är ett helt annat. Insikten om hur ofta det föreligger delade uppfattningar om gruppens problem var kanske det mest slående när jag som psykologkandidat hos Sandahl Partners nyligen gick en kurs i gruppinstrumentet GDQ. Utan en gemensam problembeskrivning är risken stor att teamet slösar krafter på icke-problem och att insatsen blir lönlös.

 

GDQ är ett forskningsbaserat instrument som mäter hur väl en grupp fungerar just nu, konstruerat av professor Susan A Wheelan, Ph.D. och Judith M. Hochberger, Ph.D. vid Temple University i Philadelphia. Wheelan har forskat länge på grupputveckling och har kommit fram till att en grupp utvecklas liksom en människa i faser:

  • Tillhörighet och trygghet: Gruppens medlemmar är artiga, tafatta och söker trygghet i likheter hos varandra och ett tydligt ledarskap. Inte helt olikt hur ett barn söker trygghet och svar hos sin förälder.

 

  • Opposition och konflikt: Gruppen är tillräckligt bekväm med varandra för att börja uttrycka olikheter, man ifrågasätter både varandra och ledarskapet, liksom en tonåring söker individualitet, smäller i dörrar och söker frigöra sig från sina föräldrar.

 

  • Tillit och struktur: Gruppen börjar bli trygg i att kunna lösa olikheter, samarbetar kring uppgiftsfrågor och söker sig till ledaren i en mer konsultativ roll. Ungefär som en ung vuxen finner eget boende, börjar arbeta och ringer hem till föräldrar vid behov för råd snarare än direktiv.

 

  • Arbete och produktivitet: Gruppen är uppgiftsorienterad med utrymme för olikheter, man byter erfarenheter och när konflikter dyker upp löser man dessa gemensamt så att alla blir nöjda, likt hur man som vuxen (förhoppningsvis) är självständig och produktiv.

 

Kan du gissa vilken fas din grupp är i? Skulle dina kollegor gissa likadant? GDQ mäter på gruppnivå hur effektivt ett team är och vilka frågor gruppen bör fokusera på för att öka sin produktivitet. När vi kan se vilka vår grupps styrkor är men också vilka utvecklingsområden som finns kan vi lägga krut på rätt saker för att fortsätta framåt.

Kursen bestod av två heldagars utbildning som med teori och kursledarens omfattande erfarenhet av grupprocesser förberedde oss deltagare på att till nästa tillfälle själva kunna administrera GDQ, tolka data och presentera resultaten. Några veckor senare var hela kursgruppen samlad igen och fick under ytterligare två heldagar presentera våra resultat, utbyta erfarenheter och vidare utbildning inför återkoppling och interventioner.

Det största lärandemomentet kom först efter kursens slut när det var dags att återkoppla GDQ-resultaten till den arbetsgrupp jag testat. Under mötets gång visade det sig att flera av gruppens utvecklingsområden var frågor som dykt upp vid tidigare möten, men man hade inte riktigt  diskuterat det ordentligt. När det nu stod tydligt, svart på vitt, att gruppen hade samsyn på vilka områden de ville arbeta med öppnade det upp för ett nytt diskussionsklimat gällande hur de vill jobba.  

Jag vill verkligen rekommendera GDQ som verktyg om du vill lära dig att ta tempen på arbetsgrupper och hjälpa dem att undvika väderkvarnarna!

Här kan du läsa mer om GDQ

Vill du veta mer om Sandahl Partners? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se