Våra mindre charmiga egenskaper: “Maladaptiva Big5”

Den som har sökt arbete eller själv rekryterat medarbetare har säkerligen ställt sig frågan om vilka personlighetsdrag som är önskvärda på jobbet. Och därmed också vilka som är mindre önskvärda.

I arbetssammanhang beskrivs ofta personligheten med den välkända modellen Big5 eller ”femfaktormodellen”. Big5-faktorerna är:

– Målmedvetenhet

– Utåtriktning

– Vänlighet

– Öppenhet

– Känslomässig stabilitet

Dessa faktorer består i sin tur av ett antal olika personlighetsdrag, och litet förenklat kan man säga att det oftast ses som positivt att ligga högt i de flesta av dessa skalor.

När det gäller personliga egenskaper som är mindre önskvärda är forskningen inte lika långt framme. Ny forskning från USA föreslår dock en intressant modell, som kallas ”Maladaptiva Big5” (”MB5”). Den beskrivs som en motsvarighet till Big5 avseende personlighetsdrag som inte bidrar till framgång i livet eller på jobbet. Det handlar inte om psykisk sjukdom, som t.ex. depression, utan om personlighet hos ”normala” människor. Dimensionerna är (i engelskt original):

Negative emotionality: Intensiva upplevelser av negativa känslor och beteenden som hör ihop med dessa känslor, exempelvis oro, att vara lättirriterad, mycket humörsvängningar.

Detachment: Undvikande av social kontakt och låg förmåga att njuta av livet. Märks exempelvis genom nedstämdhet, pessimism, ensamhet.

Disinhibition: Orienterad mot omedelbara belöningar, driven av situationen här-och-nu. Beteenden kan vara risktagande, impulsivitet och svårighet att slutföra uppgifter.

Antagonism: Lätt för att hamna i konflikt med andra, oförmåga att sätta sig in i andras perspektiv. Oärlighet, grandiositet, önskan om mycket uppmärksamhet.

Psychoticism: Excentriskt och ovanligt tänkande och beteende, avvikande sätt att tolka verkligheten, udda uttalanden.

Forskningen om ”MB5” är i sin linda, men vi kan räkna med att höra mer om detta och andra försök att beskriva och mäta våra mindre charmiga egenskaper.

Tips för dig som rekryterar: vi kan redan nu fånga in maladaptiva egenskaper med våra metoder.

Tips för dig som söker jobb: Lär känna dig själv, både dina styrkor och svagheter. Allt är inte utvecklingsbart, en del får vi lära oss att leva med.

Vill du veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se