Magiska möten: Om att utnyttja gruppens resurser

Jag kliver ur en kulturkontext och in i en annan.  20 personer från fem länder möts och samtalar under två dagar. Deltagarna är chefer på olika nivåer, organisationspsykologer, psykoterapeuter och några allmänt intresserade. Vi sitter i ring och samtalar under reglerade former. Vi lyssnar, känner efter och utforskar.

Målet är att träna oss på att se, förstå och påverka allt det som sker mellan oss människor. Allt det där som sker samtidigt som vi gör det där andra, den där uppgiften som vi egentligen ska ägna vår kraft och energi åt. Uppgiften är skälet till att en grupp jobbar ihop och i arbetssammanhang är det själva anledningen till att gruppen är formad.

Det som sker parallellt med att vi gör uppgiften är det som vi kallar för processen. Och i processen skapas det mänskliga systemet, där vi förstår och missförstår. Där vi kan relatera till det som sägs eller där vi känner och tänker att det där kan jag inte befatta mig med. Eller där vi tolkar kroppsspråk hos andra och snabbt lägger in både tankar och känslor från oss själva. Det är resultatet av processen som gör att möten med andra människor kan kännas allt från helt magiskt fantastiska till att vara så tråkiga att jag önskar att en sten ska falla ner. Nu.

Tre områden vi utforskar noga i min grupp är energinivå i gruppen, resursutnyttjande och beslutsfattande. Energinivån utforskar vi eftersom den är avgörande för att en grupp ska kunna jobba och engagera sig i uppgiften. Det är ett ständigt arbete att få gruppdeltagare att vara närvarande och inte mentalt redan på nästa möte eller i tankar på det där chefen sa i förmiddags.

Resursutnyttjande är nästa aspekt där vi vet att framgångsrika grupper och organisationer använder sina bästa idéer och inte dem som framförs av rätt person. Och det leder till beslutsfattande och hur vi tar fram bästa möjliga underlag för beslut och sedan fattar beslut som gruppen står bakom och genomför. Ni kan inte ana hur många kreativa sätt en grupp kan hitta på för att förstöra bra beslut.

Så, hur går det för din grupp att använda energin och  resurserna för att fatta beslut som du och gruppen står bakom?