Skicka chefer på ledarutveckling – lönsamt eller pengar i sjön?

De flesta stora organisationer och företag satsar en hel del tid och pengar på ledarutvecklingsprogram och att coacha och utveckla ledare. Det är bra för karriären för chefen som deltar och ofta personligt utvecklande. Men lönar det sig för organisationen?

Vi har fått frågan från de som köper våra tjänster och tagit den på allvar. Finns det forskningsstöd för att ledarutveckling gör cheferna mer effektiva och ger ROI (Return on Investment)? I samarbete med Johnny Hellgren, docent vid Stockholms universitet med inriktning ledarskap, undersökte vi vad vetenskapen har för svar på frågan. Det korta svaret blev; Ja, forskningen visar att ledarutvecklingsprogram ger en positiv effekt på de deltagande chefernas effektivitet.

Svaret bygger på en sammanställning av s.k. metaanalyser (en analys som bygger på ett flertal forskningsstudier) Hellgren analyserade den tillgängliga forskningen om effekter av ledarutvecklingsprogram under tidsperioden 1990-2013. Den forskning som höll den vetenskapliga kvalitet som krävs för att uppfylla evidenskraven, omfattade 140 studier och 13 656 individer.

Hellgrens analys visar att det finns en relativt hög grad av evidens för att ledarutvecklingsprogram har en positiv effekt för organisationen.  Det finns också vetenskapligt stöd för att programmen är lönsamma, i form av ekonomiska beräkningar av typen ROI (Return On Investment). Metaanalyserna visar att det är stor variation mellan olika typer av ledarutvecklingsprogram. Vissa hade ingen eller svag effekt, medan andra var klart, mätbart effektivitetshöjande.

Vad säger då forskningen är pengar i sjön och vad är klok investering? Svaret är förstås komplext men forskningsresultaten pekar mot att strukturerade program som är inriktade på träning av färdigheter har störst effekt.

Effekten av en systematisk och forskningsbaserad urvalsprocess är dock väsentligt större. Det lönar sig mer att satsa på att välja rätt personer än att utveckla de chefer man har. Eftersom båda ger Return on Investment kan man tolka resultatet så här:

En organisation får de mest effektiva cheferna med en noggrann och vetenskapligt förankrad urvalsprocess som kombineras med rätt typ av ledarutvecklingsinsatser. Att kompensera dåligt urval med träning och utveckling är ingen bra idé. Det är de med högst potential som också kan dra mest nytta av utvecklingsprogram. Så receptet för att bygga ett vinnande lag är i grunden enkelt;

Välj rätt spelare och ge dem rätt träning!

Vill du veta mer om ledarutveckling eller någon annan av våra tjänster kontakta oss gärna på info@sandahls.se