Stakeholder Management – Satsar du på rätt häst?

Idag har vi mer komplexa roller utan traditionella arbetsbeskrivningar där våra uppgifter förändras i takt med att organisationen utvecklas. Att arbeta i utmanande projekt med stora nätverk av människor ställer högre krav på oss. För att nå dina mål behöver du kunna sortera i djungeln och använda din tid och energi så smart som möjligt i relation till dina intressenter. Det här kan vara en hjälp på vägen!

Du behöver papper, penna och 30 minuter.

Du får en kartläggning och prioritering av dina viktigaste intressenter.

Steg 1 – Identifiera dina intressenter

Gör en bruttolista på alla som du interagerar med i din arbetsroll. Tidsperspektivet kan variera, det kan vara under en dag, vecka, månad, kvartal, halvår eller helår. Tänk på både interna och externa kontakter, även de som du träffar mer sällan kan vara viktiga att kartlägga!

Steg 2 – Prioritera dina intressenter

Rita upp ett rutnät utifrån bilden nedan och placera ut dina intressenter i de olika rutorna. Kartlägg utifrån hur högt intresse de har för dig och ditt projekt samt hur mycket inflytande de har att påverka om du når dina mål/resultat.

stakeholdermanagement

Steg 3 – Analysera resultatet

Ringa in de intressenter du lägger mest tid på. Vilken ruta befinner de sig i?

Finns det viktiga intressenter som du förbisett?

Finns det mindre viktiga intressenter som ödslar tid på?

Vilka är dina viktigaste mål som du behöver uppnå i din arbetsroll?

Vilka intressenter behöver du bearbeta för att nå dem?

Steg 4 – Bearbeta dina intressenter

Nu när du kartlagt dina viktigaste intressenter behöver du göra en plan för att allokera din tid och energi så smart som möjligt. Vilka är dina nästa steg? Hur ska du gå till väga? När i tiden ska det ske? Vad behöver du för att lyckas?

Lycka till!

Vill du veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se