Grupptryck – på gott och ont

”Jag är rak och ärlig, och säger vad jag tycker och tänker.” Så beskrev sig en sökande till chefsbefattning i en intervju häromdagen. Liknande beskrivningar får jag ofta höra, och de flesta av oss vill väl uppfatta oss själva som personer med integritet och förmåga att stå emot grupptryck. Men är det riktigt sant?

Den socialpsykologiska forskningen visar på ett övertygande sätt på motsatsen: De flesta av oss är socialt anpassliga och beredda att ge avkall på vår moral och våra principer om vi utsätts för socialt tryck. I ett klassiskt experiment visar Solomon Asch att 76 % ger uppenbarligen felaktiga svar på en enkel uppgift om de övriga i gruppen svarar fel (du känner kanske till experimentet med att bedöma längden på linjer). Stanley Milgram visade att 65 % av försökspersonerna i ett experiment var beredda att utdela i princip dödliga elektriska stötar om de blev kraftfullt uppmanade av en bestämd auktoritet. Och i Zimbardos experiment på Stanford där ett fängelse iscensattes, identifierade sig studenterna så starkt med rollerna som fångvaktare och fångar att experimentet måste avbrytas för att det höll på att gå helt överstyr.

Vad kan du som är chef och ledare dra för slutsatser av denna socialpsykologiska forskning? Jo, att dina medarbetares beteende och prestationer är starkt påverkade av hur arbetsgruppen fungerar. Experimenten visar att de flesta ”vanliga människor” kan påverkas av grupprocesser att göra felbedömningar och att bete sig illa mot andra.

Men motsatsen gäller också; grupper kan lyfta individer att prestera över sin förmåga och att samarbeta och hjälpa andra i teamet. Det finns också forskningsstöd som visar på den konstruktiva sidan av grupptryck. T ex visar Susan Wheelans forskning att välfungerande team är mätbart mer produktiva och effektiva än arbetsgrupper som domineras av otrygghet eller konflikter som inte är genomarbetade. I välfungerande team kan individer utvecklas och använda sin potential.

Underskatta därför inte värdet av att utveckla de arbetsgrupper som du leder till högpresterande team med tillräcklig tillit och trygghet, funktionella normer och spelregler samt ett inspirerande och tydligt gemensamt uppdrag. Vill du läsa mer finns här några boktips: https://www.sandahls.se/kategori/litteratur/

Vill du veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se