Kan coaching förändra någons personlighet?

”Jag har en medarbetare som ständigt hamnar i konflikt med både medarbetare och kunder. Trots feedback från mig och kollegor sker det om och om igen. Jag antar att det är något som ligger i personligheten. Kan man förändra någons personlighet?”

Frågan kom från en minst sagt frustrerad chef för en säljavdelning. Vad tror du att mitt svar blev?

Vi bokade in ett första trepartssamtal med chefen och medarbetaren som jag här kallar Erika. Under samtalet framkom att medarbetaren gjorde väldigt många bra saker, men även ett antal nyckelområden som hon behövde förändra. Det framkom också att Erika inte alls tyckte att hon fått tydlig feedback utan mest gliringar i stil med ”men där gick du väl lite väl hårt fram?” eller ”du lyssnar ju aldrig!”.

Den feedback som hon fick i trepartssamtalet tyckte hon var tydligare och mer strukturerad. Erika uttryckte att hon ville ha samma tydliga feedback från de kollegor som haft åsikter om hennes beteende. Vi bestämde därför att vi skulle skicka ut en 360° enkät till ett antal personer, som Erika fick välja ut, som fick svara på frågor om hennes samarbetsstil.

Svaren från 360° enkäten bekräftade chefens feedback. Erika erkände nu att hon först varit skeptisk till att träffa mig och att hon känt sig lite kränkt över att få höra att hon behövde ändra sitt beteende utan att först få tydlig feedback. Nu kände hon igen sig i större delen av den feedback hon fått och hade motivation att göra något åt det.

Vi skapade en handlingsplan för hur hon skulle börja träna nya beteenden.  Några exempel var:

– Sammanfatta vad andra personer har sagt innan du ger din egen åsikt.

– Be om feedback från kollegor efter genomförda uppdrag. Säg tack när du fått feedback istället för att gå i försvar.

– Skriv en kort sammanfattning av viktiga överenskommelser du gör med kollegor. Stäm av att ni har uppfattat överenskommelsen på samma sätt.

Tre månader senare hade vi haft fem individuella samtal med en hemuppgift mellan varje tillfälle. Då var både chefen och medarbetare överens om att Erika hade utvecklats på ett sätt de inte trodde var möjligt. Hon uppfattades som mer inlyssnande, bättre på att ge och ta emot feedback, tydligare i sin kommunikation och bättre på att hålla deadlines.

Mitt svar till chefen var förstås givet. ”Nej vi kan inte förändra någons personlighet. Men vi kan hjälpa människor att kartlägga och förändra viktiga beteenden. Det kan i sin tur göra underverk för deras förmåga att samarbeta med andra och att lyckas i sin arbetsroll”.

Vill du veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se