Maktasymmetri och kommunikationsfällor del 2

Jag fortsätter min jakt på tankespöken och konversationen fortsätter:

Chefen: ”Jag vill att du kommer särskilt med det som inte fungerar bra så att vi kan hantera det på bästa möjliga sätt.

Konsult: ”Vad är det som du tror ska hända om du kritiserar chefen?”

Medarbetare: ”Chefen säger att vi ska komma med allt som blir ett hinder i arbetet, men jag tror inte att hen vill ha kritik egentligen. Andra har ju fått sparken förr…

Där kom det… två tankespöken i en smäll! Första kommunikationsfällan: medarbetaren har just uttryckt en tankeläsning som är när vi tror att vi vet vad vår motpart tänker och tycker. I det här fallet ”hen vill inte ha kritik egentligen”. Andra kommunikationsfällan: medarbetaren har en negativ förutsägelse som är när vi tror att vi vet vad som ska hända i framtiden eller är säkra på vilka konsekvenser som kommer att följa, ”jag kommer att få sparken”.

Båda dessa kommunikationsfällor är vanliga men förstärks ytterligare i maktasymmetriska relationer, där individen upplever en risk, som i det här fallet ”att bli av med jobbet”. Ett sådant hinder i kommunikationen kan bli skadligt för både relationen och arbetet, vilket gör det desto viktigare att sträva efter transparens i dialogen och betona det ömsesidiga beroendet mellan chef och medarbetare. Först då kan vi tala med varandra på lika villkor!

I exemplet ovan slutade samtalet lyckligt efter att vi knutit upp tankeläsningar och farhågor hos både chefen och medarbetaren samt arbetat fram strategier för deras fortsatta samspel. Vid en uppföljning framgick att deras samarbete hade nått en helt ny nivå av öppenhet vilket frigjort mer energi att lägga på arbetet.

Vill du veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster? Kontakta oss gärna på info@sandahls.se