Maktasymmetri och kommunikationsfällor del 1

Enligt Statistiska Centralbyrån hade vi i Sverige under oktober 2013 hela 4 746 000 anställda varav antalet chefer kan uppskattas till cirka en halv miljon. Vilket betyder att det varje dag sker miljontals samtal mellan chefer och medarbetare. Hur många av dessa samtal tror du är funktionella och talar chef och medarbetare med varandra på lika villkor?

Det är en utmaning att få till en jämställd dialog i den maktasymmetri som naturligt finns i relationen mellan chef och medarbetare. Det ställer höga krav på vår förmåga att kommunicera och alla trillar vi dit i den ena kommunikationsfällan efter den andra. Ben E. Benjamin kom i fjol ut med Conversation Transformation, en praktisk handbok i hur man kan känna igen och hantera sex stycken destruktiva kommunikationsfällor som jag ofta stöter på i mitt arbete.

Jag hade nyligen ett känsloladdat trepartssamtal med en chef och en medarbetare som syftade till att förbättra deras samarbete. Frustrationen i rummet var påtaglig och efter att ha pratat ganska länge och väldigt vagt om samarbetet löd konversationen såhär:

Medarbetare: ”Det känns som att jag inte kan säga vissa saker till dig.”

Chef: ”Så vill jag inte att du ska känna, är det något som vi kan lösa vill jag att du kommer till mig i god tid.”

Medarbetare: ”Jo jag vet, det har du nämnt tidigare.”

Konsult: ”Vad är det för typ av saker du tycker är svårt att framföra till chefen?”

Medarbetare: ”Jo.. meeen.. just sådant som kanske inte fungerar så bra. Annars tycker jag att jag kan komma med alla frågor som rör det praktiska arbetet.”

Jag noterar att medarbetaren visar tydliga kroppssignaler på nervositet och försöker att släta över det som just sagts. Kan inte låta bli att undra vad det är för rädsla som ligger bakom den kommentaren… jag anar tankespöke!

Fortsättning följer nästa vecka

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Sandahl Partners och våra tjänster info@sandahls.se

Referens

Ben E. Benjamin, Amy Yeager & Anita Simon. Conversation Transformation – Recognize and overcome the 6 most destructive communication patterns. The McGraw-Hill Companies; 2012.