Hemläxor ger ledare med flow

Debattens vågor går höga om läxornas vara eller icke vara. Skall verkligen eleverna behöva arbeta ännu mer när de kommer hem från skolan? Har de inte rätt till återhämtning och fri tid? Argumenten från motstående sida låter istället göra gällande att i en svensk skola på nedgång behöver eleverna jobba ännu hårdare och lägga ned ännu mer tid.

Samma dilemma uppstår i Sandahl Partners ledarutvecklingsprogram. Å ena sidan har vi stressade chefer som måste jobba ikapp den tid de är borta på ledarprogram och därmed får ännu mindre tid att jobba med hemläxor från utbildningen på hemmaplan. Å andra sidan måste cheferna vara motiverande och villiga att förändras om de skall få ut någon effekt av att gå ett ledarprogram och då är hemläxor ett viktigt inslag.

Oklarheten förefaller ligga i olika uppfattningar om läxornas syfte. Om målet med ett ledarprogram är att fylla deltagarna maximalt med ny kunskap, då blir läxornas syfte att ge mer tid åt kunskapsinhämtning, t.ex. läsa kurslitteratur.

Om målet med ledarprogrammet däremot är att göra organisationen mer framgångsrik blir läxornas syfte istället att förankra och träna nya beteendemönster som bidrar till uppsatta mål.

Läxornas syfte är således att förankra och träna nya beteendemönster. Förankra det arbete som har utförts på kursen, där deltagaren identifierat ett utvecklingsområde eller mindre lyckat beteende, klurat ut ett alternativt beteende och dessutom tränat på detta alternativa beteende. Till sin hjälp har deltagaren också fått modeller och verktyg som skall hjälpa till att hitta nya beteenden i framtida dilemman. Om du tex har fått lära dig hur skall uttrycka dig öppet och nyfiket i ett sammanhang där du har en klar och tydlig åsikt, så kan du träna i olika små och stora möten du har på jobbet. Du kan antagligen också träna ditt nya förhållningssätt på din partner eller i andra relationer utanför jobbet.

Alla nya beteenden behöver nötas in. Det finns en mänsklig tendens att trilla tillbaka i gamla hjulspår, oavsett nya kunskaper och insikter, om man inte anstränger sig för att praktisera de nya kunskaperna i olika sammanhang. Om du tränar nya beteenden som gör organisationen mer framgångsrik är hemläxorna lika viktiga som andra delar av ditt jobb. De är därmed inte något som tar tid utan snarare något som ger tid. Och tillfredsställelse.

Så visst behövs läxor! Vi behöver träna och träna och träna och utvärdera. Experimentera med nya sätt att agera i vardagen och fråga andra hur de upplever att dessa nya sätt funkar. Sakta men säkert etableras nya mönster och blir till omedveten kunskap som ger trygga och självsäkra ledare med flow.

Vill du komma i kontakt med Sandahls? E-posta oss gärna på info@sandahls.se