Varför du som chef ska älska kritik.

Jag och min kollega Eva Birgerson intervjuas i VD-tidningen nr 5/2013. Artikeln handlar om hur en VD ska hantera och använda sig av kritik, men frågeställningen är relevant för alla chefer och ledare.

En VD som inte får kritik har anledning att vara bekymrad. Det är då troligt att det sitter ja-sägare i ledningsgruppen som silar bort de kritiska synpunkter som finns i organisationen. Och att VD har för lite kontakt och bristande kommunikation med sina medarbetare. I en dynamisk organisation med högt i tak finns alltid kritik och synpunkter. Det är ett tecken på engagemang och att människor vill något. Om inte olika åsikter bryts mot varandra kommer det inte heller ske någon utveckling.

En annan poäng som vi hade är att chefen kan begära att kritiken är saklig och att den framförs på ett respektfullt och konstruktivt sätt. I gengäld kan medarbetaren förvänta sig att bli tagen på allvar, lyssnad till och att inte mötas av försvarsinställning eller avfärdanden. Om chefen blir irriterad, trött, ledsen eller arg av kritiken finns det anledning att ta några djupa andetag och tänka på att inte ta kritiken personligt. Som ledare är man representant för hela organisationen och medarbetare har inte alltid helt klart för sig vad chefen har möjlighet att påverka och kontrollera. Dessutom är en ledare alltid en projektionsyta för andras känslor inför makt och auktoritet, som t ex beundran och avund.

Våra råd i artikeln kan sammanfattas:

• Älska kritik.
• Ta den inte bara personligt.
• Styr kritiken mot att bli saklig och användbar.
• Ställ frågor istället för att ge svar.
• Koppla på nyfikenhet.
• Koppla bort försvarsinställningen.

Här kan du ladda hem VD-tidningen med aktuell intervju

https://www.qiozk.com/paper/vd-tidningen/nr-5-2013/