Om ledningsgruppsutveckling: Houston, we have a problem. Del 2

“Det känns som att vi behöver ägna lite mer tid åt era förväntningar än vi planerat för”, säger jag till chefen för ledningsgruppen. Han nickar. Jag inser att vi kan glömma vår fina plan, här gäller det att improvisera. ”Jag uppfattar att ni inte vill träna kommunikation?” Alla hummar eller nickar. ”Men ni ger samtidigt uttryck för att det inte fungerar optimalt i er ledningsgrupp, inte minst i avseendet er kommunikation? Fler instämmanden. ”Då föreslår jag att vi gör en kraftfältsanalys där vi identifierar drivande och hindrande krafter och så tar vi det därifrån.”

Kraftfältsanalysen är ett effektivt verktyg där man i förhållande till ett mål får koll på vad som står i vägen för målet. När man fått koll på det, kan man börja åtgärda de hindrande krafterna. Jag delar in gruppen i par med instruktionen att på post it-lappar skriva upp allt som är drivande och hindrande i förhållande till målet ”Effektivt ledningsgruppsmöte.” Efter en kvart kommer paren tillbaka och sätter upp sina post it-lappar på whiteboarden och förklarar sina resonemang. När tavlan är full ber jag ledningsgruppen klustra post it-lapparna och sedan sätta rubriker. Tre kluster utkristalliserar sig

– Struktur

– Kommunikation

– Förhållningssätt

Under rubriken Struktur finns post it-lappar som

– vi är inte pålästa inför möten

– mobiltelefoner ska vara avstängda

– bättre agenda

– skicka info inför möten i god tid

– ta bättre minnesanteckningar

– hinner sällan igenom alla punkter

Under rubrikerna Kommunikation och Förhållningssätt står saker som

– en del har bekräftelsebehov

– vissa pratar hela tiden, andra inte alls

– prestige

– vi avbryter varandra

– dissar förslag

– skam

– rädsla

Jag tror jag börjar se hur allt hänger ihop och jag förstår hur chefen för ledningsgruppen resonerat när han definierade behovet som en kommunikationsträning. I nästa blogginlägg provar jag min tankegång på ledningsgruppen.

Fortsättning följer