Spotify, Ledarskap och förmågan att influera

Visst älskar vi Spotify! Tänk vilken musikskatt! Och så lätttillgängligt!

Men visste du att det också finns bra föreläsningar också på Spotify? Ja , åtminstone en om ledarskap, av James Hunter; The Servant Leadership Training course (80 min).

Jag håller inte med om allt han påstår, det är ordrikt och ibland provocerande amerikanskt. Men hans syn på ledarskap engagerar och inspirerar och ger mycket att reflektera kring.

Som många andra som brottats med ämnet frågar han sig Vad är ledarskap egentligen? James Hunter lyfter fram ordet ”influence” (influera) som synonymt med ledarskap. ”Ledarskap är att influera” – Hur kan du påverka det sammanhang du är i mot dess mål?

James Hunter har skrivit två böcker; The Servant. A simple story about the true essence of leadership och “The World´s most powerful leadership principle. How to become a servant leader. I sina böcker hävdar han “Anyone who wants to be a leader must first be the servant. If you choose to lead, you must serve.” Han ger både historiska och aktuella exempel på ”Servant Leaders”, den mest kända förstås Jesus.

Denna inramning kan ju eventuellt avskräcka. Men tar man sig en stund att lyssna kan man inte låta bli att fängslas av hans sätt att presentera en ”Servant Leader” som någon vi vill följa, som vill lyssna, som har empati, medvetenhet, karaktär och som står för sitt ord.

Sitter du i bilen, bussen eller väntar på flyget och har en stund över? Om du förmår sila bort lite av det hurtigt amerikanska och kan bortse från (eller uppskatta) att det finns ett stråk av kristenhet, så finns här klokskap och stimulerande funderingar. Jag tror inte du lämnar Spotify oberörd – och kanske tar du rentav med dig något till ditt eget ledarskap!

Lyssna på föresläsningen här: James Hunter – The Servant Leadership Training Course