Schysst chef eller snäll och förväntanslös?

7 steg mot ökad tydlighet

I Juni/Juli numret av tidningen Chef kan man läsa: “Chefer tror att de ägnar upp till 40 procent av sin arbetstid åt återkoppling. Men i verkligheten är det bara 0-2 procent. ” Förstudien, som gjorts av en doktorand på KTH filmade 63 chefer på jobbet.

”Mycket av det som händer på en arbetsplats är en upplevelse av våra egna tankar och känslor. Cheferna upplevde att de återkopplade. Men de gjorde något annat. I stället för att prata om medarbetarnas prestation, frågade man hur helgen hade varit, hur familjen mådde och vad man skulle göra på semestern. Man kunde också dela känslor om hur tuff arbetsdagen hade varit etc. ”

När jag läser det här slår det mig hur lätt det är att falla in i gamla ”snälla” mönster och hur svårt det kan vara att ge sig själv som chef ett förhandlat utrymme att vara just chef.

En enkel sak är faktiskt att för sina underställda berätta om sitt eget uppdrag och ”förhandla fram” ledarbeteenden som skapar framgång och är ok för gruppen. Viktiga framgångsfaktorer här handlar om grundtryggheten hos de underställda, motivation för arbetet och tydligheten runt mål.

Sju steg mot ett tydligare förändringsledarskap

1. Samla din personal och berätta om ditt chefsuppdrag. Vad ligger i ditt uppdrag att leverera?

2. Normalisera den svåra balansgången mellan att driva effektiviteten i arbetet och bibehålla eller t.o.m. öka trivseln på avdelningen.

3. Berätta att du kommer att ha ett tydligare arbetsfokus, där du kommer att utmana alla i att se egna förbättringsområden och att du vill ha deras stöd i att det är ok att lite mer kritiskt granska hur ni arbetar och samarbetar för att nå era mål

4. Om möjligt, gå laget runt och be alla berätta vad de tänker runt detta och vad de anser blir viktigt för att detta ska bli riktigt bra.

5. Normalisera och skapa acceptans för att du, som chef, kommer bli tydligare och snabbare i att synliggöra olika förbättringsområden.

6. ”Hur vill ni, som grupp, ha feed back på hur det går?” (Var beredd att även komma med egna förslag)

7. ”Ok bra, Jag kommer inledningsvis fokusera på tre områden:”

a. Jag:et – Hur effektiv tycker jag att jag är i min yrkesutövning – Vad hindrar mig från att ta ett nästa steg i effektivitet?

b. Vi:et – Hur samverkar vi inom avdelningen för att på bästa sätt nå våra mål och komma till vår rätt?

c. Hur tydliga är våra mål? Behöver de brytas ner till tydligare aktiviteter?

Avsluta gärna med att öppna upp för tankar och ev. frågor

Kan du göra ovanstående sju steg och sedan kontinuerligt i ditt vardagsledarskap arbeta med att om och om igen ”Instruera – Coacha – Utvärdera – Ge feedback” så har du lagt en god grund för att lyckas med ditt effektivitetsarbete.

Lycka till och hör av dig om du kör fast