Det är tyst i gruppen

Kalle är en chef som vill att alla hans medarbetare ska känna sig delaktiga. På de möten han håller med sitt team strävar han efter att bjuda in till dialog. Han ser också värdet i att olika idéer och åsikter kommer till uttryck. Så han brukar bjuda in med:

– Ordet är fritt!

– Så vad tycker ni?

– Vi har högt i tak, säg vad ni tycker!

Men… det är helt tyst i gruppen. Medarbetarna skruvar på sig. Man kan nästan ta på känslan av obehag. Kalle blir förstås väldigt frustrerad. Dels för att ingen tar till orda. Dels för att han genuint menar väl och inte fattar varför medarbetarna inte tar den utsträckta handen. Vad har gått snett?

Hans team kanske är i fas ett i gruppfasutvecklingen enligt Susan Wheelans teori. Där är medlemmar inte tillräckligt trygga för att våga yttra sig. Det kanske finns andra skäl i just fallet Kalle och hans team, vi vet inte.

Men vi vet att det finns ett väldigt enkelt knep för att hjälpa Kalle och hans team. När vi psykologkonsulter ska leverera uppdrag befinner vi oss ofta i en liknande situation. Vi är laddade med välvilja och vi vill så gärna att alla deltagare ska känna sig delaktiga. Vi vet också att om vi säger ”vad tycker ni? Ordet är fritt?” blir det troligen just helt tyst.

Därför gör vi så att vi när vi introducerar ämnet säger vi ”vänd dig mot din närmaste granne. Diskutera i fem minuter följande frågeställning.” Det blir nästan alltid full fart på deltagarna. När vi som konsulter därefter säger ”då är tiden ute. Vi börjar med er Lisa och Erik. Vad har ni pratat om?” har tröskeln för att yttra sig blivit mycket lägre och diskussionen inom hela gruppen är snart igång.

Så, Kalle: fortsätt med din goda strävan att bjuda in till dialog. Använd konsultknepet och se om det gör någon skillnad.

Referens angående gruppers fasutveckling: Att skapa effektiva team