Språka för varandra

Vi påverkar varandra via vårt sätt att prata och vi påverkar varandra i olika riktningar. Och när vi finns med i en grupp så har gruppen sina mönster och vanor av att kommunicera.

Det medför att jag i vissa gruppsammanhang hör mig säga bra saker och i andra sammanhang kommer mina tankar ut som kraxighet och otydlighet. Och jag är övertygad om att det inte bara handlar om mig.

Kommunikation är inte bara att prata utan även att lyssna och när vi hör olika ord och ordkombinationer så aktiveras vår tolkning av samtalet och vi gör en kontinuerlig värdering av information och riktningen av den. Det gör även att mycket av det som kommuniceras inte kommer fram till oss som det var tänkt av sändaren utan som vi tolkar det.

Därför påminner jag mig om varför jag pratar och vad mitt mål med min kommunikation är. Är det för att berätta om vem jag är och mitt sätt att prata eller är det så att jag verkligen vill nå fram till en annan människa? Och i så fall hur vill jag påverka den andre?

Från studier av effektiva grupper visar forskarna att effektiva arbetsgrupper utbyter en markant högre grad av ny information jämfört med en mindre effektiv arbetsgrupp. Och därför frågar jag mig själv ibland efter ett möte har jag delat någon ny information idag?