Gamla sanningar och ny forskning – Macchiavelli hade (delvis) rätt!

Det bästa är att både vara älskad och hatad som ledare, menade Macchiavelli (som skrev boken Fursten för 500 år sedan) – men han drog den felaktiga slutsatsen att det inte går att förena, och att man som ledare därför bör satsa på att sätta sig i respekt.

Älskad och hatad är starka ord, som vi inte gärna använder när vi talar om ledarskap idag. Men sant är att vi bedömer våra ledare utifrån hur vi uppfattar dom i två avseenden:

– Hur varma och trovärdiga är dom?

– Hur starka och kompetenta är dom?

Den viktigaste poängen i artikeln ”Connect, Then Lead” (Harvard Business Review, July-Aug 2013) är att det finns överväldigande forskningsstöd för att en ledare FÖRST måste skapa trygghet, tillit och bli omtyckt av sina medarbetare – SEDAN bevisa sin styrka och kompetens. Och att många ledare har en tendens att göra precis tvärtom.

Värme är alltså avgörande för att få inflytande som ledare. En chef som inte är omtyckt har liten chans att betraktas som en god ledare och att skapa verklig delaktighet och engagemang hos sina medarbetare.

Om man, som många chefer, betonar sin styrka, kompetens och makt utan att ha skapat tillit och goda relationer, riskerar man istället att skapa rädsla, passivitet, sämre kreativitet och lågt engagemang bland medarbetarna.

En gammal sanning kanske, men vi tycks ständigt behöva påminnas om att människans grundläggande behov av att höra till, känna sig sedd och omtyckt är en av våra starkaste drivkrafter i livet. Och att ledare, som de flesta av oss, har ett behov av att bevisa att man är kompetent och stark, även om det ibland är kontraproduktivt.

Hur gör man då? Enkla knep eller oäkta leenden bygger ingen tillit, men vi kan lära oss att samla ihop oss, fokusera inför möten, och tänka på kroppsspråket. Att träna på att validera andra genom att lyssna och bekräfta är en annan grundläggande färdighet att träna på.

Artikeln bekräftar – än en gång – hur viktigt det är för chefer att öka sin självinsikt genom reflektion och feedback, för att utvecklas till framgångsrika och autentiska ledare.