De som tidigare varit tysta gör sig nu hörda

Ledningsgruppen workshoppar kring sina mål. Alla medlemmar står framme vid whiteboarden och tittar på post it-lapparna de har satt upp. En del medlemmar pratar intensivt och flyttar runt lapparna. Andra medlemmar är mer avvaktande och tankfulla. Uppgiften är att sätta post it-lapparna i kluster för att i nästa steg sätta samlingsrubriker på klustren – det som ska bli ledningsgruppens övergripande mål. Plötsligt stiger temperaturen mellan ett par medlemmar och diskussionen går över i debatt.

”Vänta lite”, säger jag. ”Hörde du Anders vad Bengt sa?”

”Va? Ja. Eller nej.”

Tidigare under dagen har gruppen tränat sig i problemlösande kommunikation. Helt enkelt att omformulera vad den andre sa och sedan bygga vidare på det. Och om de inte kan bygga vidare, säga att de har en olikhet.

”Då tycker jag att du Bengt upprepar det du sa och att du Anders sedan omformulerar och därefter bygger vidare på det om du kan.” Alla andra tystnar och lyssnar uppmärksamt. Bengt upprepar det han sa, Anders omformulerar och säger sedan:

”Jag har en olikhet.”

Jag frågar ”vilka andra har en olikhet?” Några medlemmar räcker upp handen. ”Bra, då utforskar ni er olikhet och ni som inte har olikheten lyssnar, ni får inte prata nu.”

Subgruppen pratar om sin olikhet, de utforskar, de vrider och vänder på frågeställningen. De omformulerar och bygger på varandras resonemang. De som tidigare varit tysta gör sig nu hörda och visar sig ha kloka och värdefulla inspel. Samtalsklimatet är helt annorlunda. Efter några minuter frågar jag ”det verkar som att ni är klara nu?” Medlemmarna i subgruppen nickar. ”Då får den andra subgruppen utforska sin sida av saken. Miriam, som är i den andra subgruppen säger ”men det verkar som att vi egentligen menar och vill samma sak.” Hon förklarar hur hon tänker och medlemmarna i hennes subgrupp nickar.

”Så ni är överens om hur ni ska klustra vidare?” frågar jag hela ledningsgruppen. Alla nickar eller hummar.

Med verktyget System för att Analysera Verbal Interaktion och metoden Functional Subgrouping kan en grupp öka sannolikheten för att

– All relevant information kommer fram

– Alla medlemmar i en grupp får komma till tals och bli delaktiga

– Trivseln i gruppen ökar

– Produktiviteten i gruppen ökar

– Beslut blir mer välgrundade

Ledningsgruppen var efter workshopen motiverad att tillämpa dessa processer i sina ledningsgruppsmöten. Jag gav dem några råd om hur de skulle gå tillväga. Det är faktiskt ganska enkelt.

Vill du veta hur man gör, kontakta michael.soderling@sandahls.se