Kommunikation som fungerar

Workshop i kommunikationsmodellen SAVI©

System för att Analysera Verbal Interaktion

Vad är SAVI?
Har du undrat varför vissa möten och samtal är frustrerande och svåra?
Du är inte ensam. I en studie från Harvard visade det sig att mer än 40 % av våra jobbmöten inte upplevs som produktiva och att kommunikationsmönstren är en avgörande faktor.

SAVI står för System för att Analysera Verbal Interaktion och är ett kraftfullt och praktiskt verktyg för att arbeta med kommunikation.
SAVI kan användas både för att förstå varför kommunikation fungerar eller inte, och för att förändra kommunikationsmönster från improduktiva till problemlösande.

Lärandemål
Denna grundläggande 2-dagars träning i SAVI riktar sig i första hand till chefer, HR-personer och konsulter. Du får:

• Kunskap om SAVI kommunikationsteori
• Kunskap om hur kommunikationsmönster påverkar beslutsfattande, problemlösning och relationer
• Ökad förståelse för dina egna kommunikationsmönster och hur du kan utveckla dem (om du vill).
• Ökad förmåga att påverka kommunikationen i de sammanhang där du ingår

Workshop
Workshopen är på svenska, den är upplevelsebaserad med mycket interaktion.
Deltagarantalet är begränsat till max 18 personer per tillfälle.

Datum: 27-28 november 2017
Plats:  Kungsbroplan 2, Stockholm City
Avgift:  12.000 SEK exkl. moms.
Anmälan: Barbro Friberg, tel. 08-50 60 88 00, barbro.friberg@sandahls.se
Mer info: www.savicommunications.com

Ledare
Eva Birgerson, leg. psykolog och organisationskonsult, Sandahl Partners Stockholm.
Chris McIlroy, leg. psykolog, universitetslektor och organisationskonsult.
Eva och Chris är de första certifierade SAVI-utbildarna I Sverige. De har båda lång erfarenhet av att använda SAVI i sitt arbete med ledar-, grupp- och organisationsutveckling.

Ladda ner informationen som PDF här

SAVI är ett registrerat varumärke ägt av Yvonne M. Agazarian, Claudia A. Byram, Francis B. Carter, Anita Simon. © Anita Simon and Yvonne Agazarian 2012. SAVI är teoribaserad och skapad av Yvonne Agazarian och Anita Simon vid Temple University, Philadelphia.

”Jag gick grundkursen i SAVI på Sandahls för att komma vidare i och bli bättre på strukturerad kommunikation i mitt ledarskap. Kursen gav mig nya verktyg som jag har haft stor nytta av. Det var dessutom två riktigt roliga dagar.”
MalinGruppschef på Unionen
”SAVI har hjälpt mig att förstå vad som händer när kommunikationen inte fungerar i grupper. Jag har blivit mer uppmärksam på hur jag och andra faktiskt kommunicerar, vilket har hjälpt mig både i min roll som VD och privat.”
HenrikVD på Stardust Consulting