Inspirationsseminarium i Västerås 13 oktober 2017

Tema: TA DET INTE PERSONLIGT, MEN DU HAR EN VIKTIG ROLL ATT FYLLA!

Grunden för vårt systemorienterade arbetssätt ligger i en modell vi kallar Roll-Mål-Sammanhang. Den hjälper medarbetare och chefer att sortera och samverka i sina roller. Dessutom stärker den förmågan att inte ta saker personligt. När organisationen förbättrar sin rollgivningsförmåga och individerna sin rolltagningsförmåga ökar produktiviteten till fördel för verksamhetens mål.

Tid: Fredag den 13 oktober, kl 08.00 – 09.30 inkl. frukost
Plats: Expectrum, Kopparbergsvägen 10, Västerås
Pris: Kostnadsfritt (Uteblivna deltagare som ej avbokat sig debiteras med 300kr)

roll

Anmälan seminarium 13/10, 2017