Seminarium

Ledningsgruppens utmaningar och möjligheter, 24/11 Västerås

De flesta ledningsgrupper står inför utmaningar som kan fresta på samarbetet, lojaliteten och beslutskraften. Om inte annat känner många ledningsgrupper att man inte riktigt når sin fulla potential. När är det dags för er ledningsgrupp att starta sin utvecklingsresa? Vad kommer det kosta om ni inte gör det?

Låt dig inspireras av våra erfarenheter och metoder! Resan är möjlig och är både en rolig, spännande och belönande investering!

Anmäl dig här

Coaching - ger tillgång till egen klokskap, 1/12 Sandahl Partners Örebro

Syftet med coaching är vanligtvis att hjälpa den enskilde att själv hitta lösningar på avgränsade frågeställningar. Coaching leder ofta till ökad självständighet och ökad medvetenhet om sin egen kompetens och problemlösningsförmåga. Hur ställer vi då frågor som blir effektiva och utvecklande? Frågor som leder till egen klokskap. Hur kombinerar vi coaching med vår egen kunskap och våra egna råd samtidigt som vi bidrar till utveckling av egen klokskap hos den vi coachar?

Läs mer och anmäl dig här

Feedback - ge någon näring att växa, 7/12 Sandahl Partners Örebro

Alla vi människor har behov av att bli bekräftade och känna att vi är viktiga. Det är här feedback kommer in! Vi vill inspirera er i konsten att använda feedback och på så sätt kunna förbättra prestation, arbetsklimat och nå uppsatta mål. Fungerande feedback i en organisation skapar en utvecklingskultur där man vågar dela med sig av egna gjorda misstag och får hjälp att utveckla misslyckanden till värdefullt lärande.

Läs mer och anmäl dig här

Seminarium i Stockholm

Skicka ett mejl till stockholm@sandahls.se om du är intresserad av att bli inbjuden till seminarium i Stockholm.

Theresia Häglund

”Jag missar aldrig ett av Sandahl Partners seminarium, får alltid med mig användbara vinklar eller verktyg.”

Theresia Häglund Aller Media

Öppna program

Öppna ledarprogram i Örebro: Coachande ledarskap, chefer som leder medarbetare

Programmet omfattar både teoretisk förståelse och praktisk träning i gruppdynamik, gruppfaser, kommunikation, konflikthantering,
effektiva möten, feedback och svåra samtal utifrån ett systemorienterat perspektiv.

Läs mer och anmäl dig här

Öppna ledarprogram i Örebro: Coachande ledarskap, chefer som leder chefer

Programmet omfattar både teoretisk förståelse och praktisk träning i gruppdynamik, gruppfaser, kommunikation,
konflikthantering, effektiva möten, feedback och svåra samtal utifrån ett systemorienterat perspektiv. Dessutom skapar vi
coachgrupper som utvecklar framgångsrika strategier för rollgivning & rolltagning, delaktighet, naturlig auktoritet och
tydlighet i delegering.

Läs mer och anmäl dig här

Workshop i kommunikationsmodellen SAVI, 27-28 nov 2017

Kommunikation som fungerar

För första gången på svenska:
Workshop i kommunikationsmodellen SAVI©

System för att Analysera Verbal Interaktion

Läs mer här