Seminarier

2/7 i Almedalen: Är det hopplöst att leda en kulturinstitution?

Almedalen seminarium Sandahl PartnersGång på gång hamnar ledare för kända kulturinstitutioner i blåsväder. Det verkar som fördömt att leda. Idag kläms ledare i sitt uppdrag mellan å ena sidan att ta ansvar som chefer för arbetsmiljö, ekonomi och säkerhet men de förväntas även vara framstående konstnärer på sitt område. Går det ihop?

Läs mer här

2/7 i Almedalen: Traditionellt hållbarhetsarbete och psykologisk hållbarhet

Vi ser idag att allt fler organisationer inrättar hållbarhetschefer och har ett gediget arbete inom hållbarhet. Samtidigt ser vi växande problem med ett ohållbart arbetsliv med stress, sjukskrivningar och otydligt ledarskap. Här är arbetet med psykologisk hållbarhet en nyckel för arbetslivet.

Läs mer här

23/8 på Gotland: Är team lösningen på det nya arbetslivet?

Är team lösningen på det nya arbetslivet?

Brist på kvalificerad arbetskraft, förväntningar på ett utvecklande arbetsliv, krav på anpassningsbarhet till en föränderlig omvärld och ett hållbart arbetsliv – utmaningarna för företag och organisationer är många. Kan en organisering i team svara upp mot några av dem? Hur ska man få största utväxlingen av teamen? Vad säger forskningsläget om team-organisationens möjligheter och fallgropar?

med Tess Söderhjelm, leg psykolog, PhD, specialiserad på team och teamledarskap

Anmäl dig här

Seminarium i Stockholm

Skicka ett mejl på stockholm@sandahls.se om du är intresserad av att bli inbjuden till seminarium i Stockholm.

Theresia Häglund

”Jag missar aldrig ett av Sandahl Partners seminarium, får alltid med mig användbara vinklar eller verktyg.”

Theresia Häglund Aller Media

Stockholm: Workshop i kommunikationsmodellen SAVI

Denna grundläggande 2-dagars träning är både teori- och upplevelsebaserad med mycket interaktion. Den riktar sig till chefer och ledare, HR-funktioner och andra roller som behöver förstå och påverka människors verbala kommunikation. Som deltagare får man:

  • Kunskap om hur kommunikationsmönster påverkar beslutsfattande, problemlösning och relationer
  • Träning i att analysera och utveckla kommunikationsmönster
  • Ökad förståelse för egna kommunikationsmönster och hur dessa kan utvecklas
  • Ökad förmåga att påverka och förstå verbal
    kommunikation i viktiga arbetssammanhang som t.ex. svåra samtal och möten.

Läs mer här

Stockholm: Att leda andra utan att vara chef

Det här programmet vänder sig till dig som har uppdraget att leda andra utan att formellt vara chef. Du kanske leder projekt, är teamledare, arbetslagsledare, samordnare, processägare eller kliver in som ställföreträdande chef när det behövs.

Programmets mål:
Ökad insikt och förståelse för din roll och ditt uppdrag
Ökad förmåga att motivera och skapa engagemang hos andra
Kunskap och konkreta verktyg för att påverka och leda människor

Läs mer här

Örebro: Chefer som leder förändring

Chefer leder förändringProgrammet vänder sig till erfarna chefer som leder förändring och som utvecklar organisationer genom människorna, där mål uppnås genom nyfikenhet, engagemang och samarbete. Målet är att, med hjälp av praktiska kunskaper och omfattande träning inom coachande ledarskap, utveckla din personliga strategiska förmåga att leda och verka genom ledningsgrupp.

Programmet omfattar både teoretisk förståelse och praktisk träning i gruppdynamik, gruppfaser, kommunikation, konflikthantering, effektiva möten, feedback och svåra samtal.

I coachgrupper utvecklar vi även framgångsrika strategier för rollgivning & rolltagning, delaktighet, naturlig auktoritet och tydlighet i delegering.

Läs mer här

Gotland: Att förstå och leda team

Förstå och utveckla teamEn utbildning för dig som leder team eller vill förstå mer om hur team fungerar.

Arbetslivet har förändrats och team har blivit ett allt vanligare sätt att organisera arbetet. Men är det egentligen team vi jobbar i? Och vad ställer team för krav på organisationen? Det pågår mycket spännande forskning om team som sätter nytt ljus på hur vi kan förstå och utveckla arbetsgrupper och team, teamledarskap och medarbetarskap, om team och organisationsutveckling. I utbildningen får du ta del av denna forskning och du får verktyg för att tillämpa nya rön i din arbetsvardag.

Målet är att du utifrån aktuell forskning:

  • Uppdaterar din kunskap om hur team fungerar och utvecklas
  • Ökar din egen förmåga att ta en funktionell roll i team
  • Förbättrar dina färdigheter att leda arbetsgrupper och team

Läs mer här