Seminarium

Bli en ledare som andra följer! 9/3 i Karlskoga

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners i Karlskoga 9/3 2018

Har du någon gång funderat på varför dina medarbetare vill följa dig? Alla ledare borde göra det! Seminariet ger dig djupare förståelse av varför någon vill följa just dig och inspiration och modet att ta dig dit.

Läs mer och anmäl dig här

Vad som verkligen motiverar dina medarbetare 16/3 2018 i Örebro

Inspirationsseminarium hos Sandahl Partners Örebro 16/3, 2018

Den traditionella bilden av morot och piska har ersatts av ny kunskap. Forskning visar att medbestämmande, lärande och meningsfullhet verkligen skapar motivation och höjer prestationen för dina medarbetare. Därmed följer även nya utmaningar för ledarskapet!

Läs mer och anmäl dig här

Ta det inte personligt – men du har en viktig roll att fylla! 27/3 2018 i Linköping

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners i Linköping 27/3 2018

RollanalysAlla arbetsgrupper samverkar bättre och ökar sin produktivitet när vi inte tar saker personligt! Genom vårt systemorienterade arbetssätt och en modell vi kallar Roll-Mål-Sammanhang, ger vi enkel och kraftfull hjälp till medarbetare och chefer att sortera och samverka i sina roller. När organisationer förbättrar sin rollgivningsförmåga och individerna sin rolltagningsförmåga, blir alla vinnare!

Läs mer och anmäl dig här

Älska era konflikter! 13/4 2018 i Örebro

Inspriationsseminarium med Sandahl Partners 13/4, 2018 i Örebro

Tänk om jobbet bara kunde flyta på helt konfliktfritt! Konflikter kan suga musten ur vilken arbetsplats som helst, och de kan vara ett tecken på att du har engagerade medarbetare som vill ge allt. Kom och samtala om hur vi kan ändra dränerande konflikter till värdefull information!

Läs mer och anmäl dig här

Ledningsgruppens utmaningar och möjligheter, 26/4 2018 i Linköping

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners i Linköping 26/4 2018

Beslutsfattande i gruppDe flesta ledningsgrupper står inför utmaningar! Dessa frestar ibland på samarbetet, lojaliteten och beslutskraften. En del ledningsgrupper upplever att man inte riktigt når sin fulla potential. När är det dags för er att starta utvecklingsresan för er ledningsgrupp och vad kommer det kosta om ni inte gör det?

Låt dig inspireras av våra erfarenheter och metoder! Resan är både möjlig, rolig, spännande – och en belönande investering!

Läs mer och anmäl dig här

Hur skapar man trygghet i en arbetsgrupp? 3/5 2018 i Västerås

Inspriationsseminarium med Sandahl Partners 3/5, 2018 i Västerås

Vi vet att vi samverkar bättre, lär oss mer, presterar bättre osv om vi känner oss trygga. Ju mer komplexa arbetsuppgifter och utmaningar vi har desto mer behöver vi dessutom samarbeta. Men hur gör man? Vad kan jag som ledare göra för att utveckla trygghet och tillit i min arbetsgrupp – och vad händer om vi inte lyckas?

Läs mer och anmäl dig här

Ta din roll på jobbet, 4/5 2018 i Örebro

Inspriationsseminarium hos Sandahl Partners Örebro 13/4, 2018

Ledare och medarbetare når verksamhetens mål och visioner – tillsammans! Att utveckla även medarbetarskapet är därför centralt, men hur gör man? Låt dig inspireras av våra lättillgängliga modeller och användbara verktyg!

Läs mer och anmäl dig här

Medarbetarskap i värderingsstyrda organisationer 9/5 2018 i Karlskoga

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners i Karlskoga, 9/5 2018

utveckla medarbetarskapetHar du också noterat att det blir allt viktigare att vi har gemensamma värderingar i företaget? Ett väl fungerande medarbetarskap kräver samsyn om värderingar och en god förståelse för olika delar av verksamheten. Så hur kan vi träna på medarbetarskap i vardagen?

Läs mer och anmäl dig här

Seminarium i Stockholm

Skicka ett mejl på stockholm@sandahls.se om du är intresserad av att bli inbjuden till seminarium i Stockholm.

Theresia Häglund

”Jag missar aldrig ett av Sandahl Partners seminarium, får alltid med mig användbara vinklar eller verktyg.”

Theresia Häglund Aller Media

Öppna program

Workshop i kommunikationsmodellen SAVI

Denna grundläggande 2-dagars träning är både teori- och upplevelsebaserad med mycket interaktion. Den riktar sig till chefer och ledare, HR-funktioner och andra roller som behöver förstå och påverka människors verbala kommunikation.

Läs mer här