Seminarier

26/2 i Örebro: Ta din roll på jobbet! – Samarbete som fungerar

Inspirationsseminarium hos Sandahl Partners Örebro 26/2, 2019

Tema: TA DIN ROLL PÅ JOBBET! – Samarbete som fungerar
Alla arbetsgrupper samverkar bättre och ökar sin produktivitet när vi inte tar saker personligt! Genom vårt systemorienterade arbetssätt och en modell vi kallar Roll-Mål-Sammanhang, ger vi enkel och kraftfull hjälp till medarbetare och chefer att sortera och samverka i sina roller. Ledare och medarbetare når verksamhetens mål och visioner – tillsammans! När organisationer förbättrar sin rollgivningsförmåga och individerna sin rolltagningsförmåga, blir alla vinnare!

Anmäl dig här

20/3 i Karlskoga: Verktyg för fungerande medarbetarskap

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners, Karlskoga 20/3 2019

Tema: Ta din roll på jobbet! – Verktyg för fungerande medarbetarskap

Ledare och medarbetare når verksamhetens mål och visioner – tillsammans! Att utveckla även medarbetarskapet är därför centralt, men hur gör man? Låt dig inspireras av våra lättillgängliga modeller och pågående case!

Anmäl dig här

21/3 i Västerås: Bli en ledare som andra följer!

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners, Västerås 21/3 2019

Tema: Bli en ledare som andra följer!

Har du någon gång funderat på om och i så fall varför dina medarbetare vill följa dig? Alla ledare borde göra det! Seminariet ger dig djupare förståelse av varför någon vill följa just dig och inspiration och modet att ta dig dit.

Anmäl dig här

28/3 i Örebro: Autentiskt ledarskap

Inspirationsseminarium hos Sandahl Partners Örebro 28/3, 2019

autentiskt ledarskapTema: Autentiskt ledarskap

Ledare utövar inflytande och varje ledare har sin personliga stil; någon entusiasmerar, en annan är analytisk och detaljfokuserad, en tredje ser till helheten och ger tydliga mål. Varje ledare behöver även kunna anpassa sin ledarstil till organisationens krav, situationen och gruppens utvecklingsresa – och samtidigt vara trogen sig själv och sina värderingar! Autentiskt ledarskap handlar om att hitta sin egen väg utifrån sina egna förutsättningar. 

Anmäl dig här

2/4 i Örebro: Är det ingen som lyssnar?

Inspirationsseminarium hos Sandahl Partners Örebro 2/4, 2019

Tema: Är det ingen som lyssnar?

Hur kommunicerar vi så att budskapet når fram? Varför känns det så lätt i vissa situationer och näst intill omöjligt i andra? Tillsammans utforskar vi SAVI, en kommunikationsmodell för ökad problemlösning som är användbar i alla olika sammanhang. Kom och ta del av våra kunskaper och erfarenheter för framgångsrik kommunikation!

Anmäl dig här

2/4 i Västerås: Verktyg för fungerande medarbetarskap

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners, Västerås 2/4 2019

Tema: Ta din roll på jobbet! – Verktyg för fungerande medarbetarskap

Ledare och medarbetare når verksamhetens mål och visioner – tillsammans! Att utveckla även medarbetarskapet är därför centralt, men hur gör man? Låt dig inspireras av våra lättillgängliga modeller och pågående case!

Anmäl dig här

9/4 i Karlskoga: Beslutsfattande 2.0

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners, Karlskoga 9/4 2019

Tema: Beslutsfattande 2.0

Tycker du att världen förändras och att vi behöver hänga med? Behöver vi också stanna upp och säkerställa att vi inte missar något i alla dessa förändringar? Var med och utforska hur du kan jobba med utveckling och ständiga förbättringar med hjälp av transparanta beslut och uppföljningar.

Anmäl dig här

14/5 i Örebro: Varför är testning och second opinion så viktigt?

Inspirationsseminarium hos Sandahl Partners Örebro 14/5, 2019

Tema: Varför är testning och second opinion så viktigt?

Vad säger egentligen testerna och är de verkligen nödvändiga i en rekrytering? Är det mest chefer som testas och vad är det då man letar efter? Följ med i ett utforskande runt testernas fördelar och eventuella baksidor.

Anmäl dig här

Seminarium i Stockholm

Skicka ett mejl på stockholm@sandahls.se om du är intresserad av att bli inbjuden till seminarium i Stockholm.

Theresia Häglund

”Jag missar aldrig ett av Sandahl Partners seminarium, får alltid med mig användbara vinklar eller verktyg.”

Theresia Häglund Aller Media

Örebro: Chef leder medarbetare

För ledare med tidigare erfarenhet av att leda medarbetare.

Målet är att utveckla din personliga ledarstil med hjälp av praktiska kunskaper och omfattande träning inom coachande ledarskap.
Programmet omfattar både teoretisk förståelse och praktisk träning i gruppdynamik, gruppfaser, kommunikation, konflikthantering, effektiva möten, feedback och svåra samtal utifrån ett systemorienterat perspektiv.

Efter utbildningen har du en egen verktygslåda för ditt ledarskap och ditt coachande förhållningssätt, som bidrar till tydligare kommunikation, effektivare beslut och mer motiverad och självständig personal.

Plats: Örebro med omnejd

Läs mer här

Stockholm: Workshop i kommunikationsmodellen SAVI

Denna grundläggande 2-dagars träning är både teori- och upplevelsebaserad med mycket interaktion. Den riktar sig till chefer och ledare, HR-funktioner och andra roller som behöver förstå och påverka människors verbala kommunikation. Som deltagare får man:

  • Kunskap om hur kommunikationsmönster påverkar beslutsfattande, problemlösning och relationer
  • Träning i att analysera och utveckla kommunikationsmönster
  • Ökad förståelse för egna kommunikationsmönster och hur dessa kan utvecklas
  • Ökad förmåga att påverka och förstå verbal
    kommunikation i viktiga arbetssammanhang som t.ex. svåra samtal och möten.

Läs mer här

Stockholm: Workshop - Mitt ledarskap på djupet

Medan vi i första halvan av livet fokuserar på att bli kompetenta och prestera väl, behöver andra halvan av livet också handla om något annat: utforskandet av den djupare meningen med det vi ägnar vår tid åt. Ofta innebär medelåldern en omorientering i livet, men alltför sällan får vi möjlighet att stanna upp och reflektera över vilken slags förändring det är vi egentligen vill ha. Under den här workshopen får du utforska de djupare drivkrafterna bakom ditt yrkesengagemang och vilka nya spår och teman som lockar dig.

Denna workshop riktar sig till dig som vill ta nästa kliv i ditt ledarskap, oavsett om du har en formell chefsroll eller utövar ledarskap på andra sätt (HR, arbetsledare, konsult, etc.). Här får du en möjlighet att, tillsammans med andra erfarna ledare, både ställa och börja besvara avgörande frågor inför andra halvan av ditt yrkesliv. Under workshopen varvar vi forskningsbaserade
teoriinslag om ledarskap och personlig utveckling med konkreta övningar, upplevelsebaserat
lärande och gemensamt reflekterande.

Läs mer här

Stockholm: Att leda andra utan att vara chef

leda andraDet här programmet vänder sig till dig som har uppdraget att leda andra utan att formellt vara chef. Du kanske leder projekt, är teamledare, arbetslagsledare, samordnare, processägare eller kliver in som ställföreträdande chef när det behövs.

Programmets mål:
Ökad insikt och förståelse för din roll och ditt uppdrag
Ökad förmåga att motivera och skapa engagemang hos andra
Kunskap och konkreta verktyg för att påverka och leda människor

Läs mer här