Seminarier

24/4 i Linköping: Är det ingen som lyssnar?

Inspirationsseminarium i Linköping med Sandahl Partners Örebro 24/4, 2019

Tema: Är det ingen som lyssnar?

Hur kommunicerar vi så att budskapet når fram? Varför känns det så lätt i vissa situationer och näst intill omöjligt i andra? Tillsammans utforskar vi SAVI, en kommunikationsmodell för ökad problemlösning som är användbar i alla olika sammanhang. Kom och ta del av våra kunskaper och erfarenheter för framgångsrik kommunikation!

Anmäl dig här

26/4 i Karlskoga: Beslutsfattande 2.0

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners, Karlskoga 26/4 2019

Tema: Beslutsfattande 2.0

Tycker du att världen förändras och att vi behöver hänga med? Behöver vi också stanna upp och säkerställa att vi inte missar något i alla dessa förändringar? Var med och utforska hur du kan jobba med utveckling och ständiga förbättringar med hjälp av transparanta beslut och uppföljningar.

Anmäl dig här

14/5 i Örebro: Varför är testning och second opinion så viktigt?

Inspirationsseminarium hos Sandahl Partners Örebro 14/5, 2019

Tema: Varför är testning och second opinion så viktigt?

Vad säger egentligen testerna och är de verkligen nödvändiga i en rekrytering? Är det mest chefer som testas och vad är det då man letar efter? Följ med i ett utforskande runt testernas fördelar och eventuella baksidor.

Anmäl dig här

Seminarium i Stockholm

Skicka ett mejl på stockholm@sandahls.se om du är intresserad av att bli inbjuden till seminarium i Stockholm.

Theresia Häglund

”Jag missar aldrig ett av Sandahl Partners seminarium, får alltid med mig användbara vinklar eller verktyg.”

Theresia Häglund Aller Media

Stockholm: Workshop i kommunikationsmodellen SAVI

Denna grundläggande 2-dagars träning är både teori- och upplevelsebaserad med mycket interaktion. Den riktar sig till chefer och ledare, HR-funktioner och andra roller som behöver förstå och påverka människors verbala kommunikation. Som deltagare får man:

  • Kunskap om hur kommunikationsmönster påverkar beslutsfattande, problemlösning och relationer
  • Träning i att analysera och utveckla kommunikationsmönster
  • Ökad förståelse för egna kommunikationsmönster och hur dessa kan utvecklas
  • Ökad förmåga att påverka och förstå verbal
    kommunikation i viktiga arbetssammanhang som t.ex. svåra samtal och möten.

Läs mer här

Stockholm: Workshop - Mitt ledarskap på djupet

Hur tar du – med den ledarerfarenhet du redan har – din ledarförmåga till nästa nivå?  

Sandahl Partners erbjuder i vår en endagsworkshop på temat ”Mitt ledarskap på djupet”. 

Medan vi i första halvan av livet fokuserar på att bli kompetenta och prestera väl, behöver andra halvan av livet också handla om något annat: utforskandet av den djupare meningen med det vi ägnar vår tid åt. Ofta innebär detta en omorientering i livet, men alltför sällan får vi möjlighet att stanna upp och reflektera över vilket slags förändring det är vi egentligen vill ha. Under den här workshopen får du utforska de djupare drivkrafterna bakom ditt yrkesengagemang och vilka nya spår och teman som lockar dig.

Läs mer här

Stockholm: Att leda andra utan att vara chef

Det här programmet vänder sig till dig som har uppdraget att leda andra utan att formellt vara chef. Du kanske leder projekt, är teamledare, arbetslagsledare, samordnare, processägare eller kliver in som ställföreträdande chef när det behövs.

Programmets mål:
Ökad insikt och förståelse för din roll och ditt uppdrag
Ökad förmåga att motivera och skapa engagemang hos andra
Kunskap och konkreta verktyg för att påverka och leda människor

Läs mer här

Örebro: Chefer som leder förändring

Chefer leder förändringProgrammet vänder sig till erfarna chefer som leder förändring och som utvecklar organisationer genom människorna, där mål uppnås genom nyfikenhet, engagemang och samarbete. Målet är att, med hjälp av praktiska kunskaper och omfattande träning inom coachande ledarskap, utveckla din personliga strategiska förmåga att leda och verka genom ledningsgrupp.

Programmet omfattar både teoretisk förståelse och praktisk träning i gruppdynamik, gruppfaser, kommunikation, konflikthantering, effektiva möten, feedback och svåra samtal.

I coachgrupper utvecklar vi även framgångsrika strategier för rollgivning & rolltagning, delaktighet, naturlig auktoritet och tydlighet i delegering.

Läs mer här