Alexander
Staffan
Mimmi Bohman
Christina Lihagen

Ledande inom organisationsutveckling på vetenskaplig grund sedan 1985

Organisation

Framgångsrika organisationer har förmåga att använda de mänskliga resurserna på bästa sätt.

Läs mer här

Ledningsgrupp

Effektiva ledningsgrupper arbetar som ett team och samverkar för helheten.

Läs mer här

Team

De flesta grupper har potential att jobba mer effektivt tillsammans och att bli ett samverkande team.

Läs mer här

Ledarskap

Alla ledare kan bli mer funktionella och framgångsrika genom att träna på ett gott ledarskap.

Läs mer här

Rekrytering

Rätt person, rätt kompetens – chefsrekrytering och personbedömning på systemisk grund.

Läs mer här

Från bloggen

Enträgen förlorare tänkte roll och vann

Under fyra terminer har jag regelbundet spelat badminton med…

Gamla sanningar och ny forskning – Macchiavelli hade (delvis) rätt!

Det bästa är att både vara älskad och hatad som ledare, menade…

De som tidigare varit tysta gör sig nu hörda

Ledningsgruppen workshoppar kring sina mål. Alla medlemmar står…

Seminarier

25/9 i Örebro: Medarbetarprogram

Tema: Medarbetarprogram – att utveckla medarbetare med hjälp av verktyg för fungerande samarbete

medarbetarprogramLedare och medarbetare når verksamhetens mål och visioner – tillsammans! Att utveckla även medarbetarskapet är därför centralt, men hur gör man?

Låt dig inspireras av våra lättillgängliga modeller och pågående exempel på medarbetarprogram!

Läs mer och anmäl dig här

25/10 i Örebro: Road to commitment

Tema: Road to commitment

Organisationer förändras i allt snabbare takt. Vi lägger mycket kraft på att formulera mål, strategier och planer. Men får vi med oss människorna? Hur skapar vi följarskap och commitment?

Kom och låt dig inspireras av tankar ideer och erfarenheter.

Läs mer och anmäl dig här

Seminarium i Stockholm

Skicka ett mejl på stockholm@sandahls.se om du är intresserad av att bli inbjuden till seminarium i Stockholm.

Vad säger våra kunder?

”Teamkänsla och en utvecklande miljö är viktigt för oss och här har samarbetet med Sandahl Partners, exempelvis kring våra personaldagar, varit till stor nytta.”

Jenny Emerén
Jenny EmerénVD Handelskammaren Mälardalen

”Sandahl Partners har hög intellektuell kapacitet vilket passar bra då en kommun har en stor och komplex verksamhet. De fångar snabbt upp nya trender och forskning vilket gör att de alltid känns aktuella och relevanta.”

Ingrid Wibom
Ingrid WibomHR-chef Botkyrka kommun

”Sandahl Partners motsvarar våra förväntningar varje gång, exempelvis har de lotsat oss genom ett värdegrundsarbete som utmynnade i en målkarta som beskriver våra inre värden i Krafft Måleri.”

Mikael Bascuas
Mikael BascuasVD Krafft Måleri AB

”Vi är så nöjda att vi satsade på att låta alla ledare på företaget gå ett individuellt ledarprogram i Sandahl Partners regi- nu pratar vi alla samma språk.”

Ann Hermansson Alm
Ann Hermansson Alm VD Karlskogahem AB

”Jag är mest nöjd med att Sandahl Partners konsulter utifrån organisationspsykologisk kunskap inspirerar mig att utveckla strukturer och förhållningssätt så medarbetare och chefer kan lyckas i sina roller och samarbeten i arbetslivet och prestera goda medvetna resultat.”

Åsa Ratcovich
Åsa RatcovichSamhällsbyggnadschef Hörby Kommun

”Efter vårt arbete med Sandahl Partners har vi sett en förändring hos personalgruppen som nu har ett mer coachande förhållningssätt.”

Johan Rapp
Johan RappRektor Engelska skolan

Ledningsgrupps- och ledarutbildningen vi genomfört i bolaget har stärkt vår interna kommunikation och samarbetet i ledningsgruppen. Ledarna har fått verktyg att använda i vardagen tillsammans med medarbetarna. Vad jag dessutom uppskattar är flexibiliteten utan att ge avkall på kvalitet och professionalism.” Fotograf: Magnus Wahman

Eva Lilja
Eva LiljaNäringslivsdirektör, VD Västerås Marknad & Näringsliv AB

”Vi har använt Sandahl Partners till bl.a ledarskapsutveckling, rekrytering och personlig utveckling. Den interna feedbacken om Sandahls har varit mycket postitiv. De har både kompetenta medarbetare och ett brett engagemang.”

Andreas Nordbrandt
Andreas NordbrandtPresident - Underground Rock Excavation Division, Atlas Copco Rock Drills AB

Sandahls har god kännedom om svenskt arbetsliv, företagande och människor. Sandahls upplever vi som kompetenta, lyhörda, snabba och professionella i sitt agerande.

Anne-Marie Dangler
Anne-Marie DanglerHR Chef, Dina Försäkring AB

”Sandahls var väldig engagerade och närvarande under hela processen. De kopplade till vetenskapliga teorier utan att det blev torrt”

Mikaela Valtersson
Mikaela ValterssonVice VD Kunskapsskolan

”Jag rekommenderar absolut Sandahl Partner, deras kompetens inom företagsutveckling, personlig ledarskapsutveckling och grupputveckling gör att man kommer tillbaka för att få deras hjälp med att utvecklas.”

Mikael Bascuas
Mikael BascuasVD Krafft Måleri AB

”PTS är tillsynsmyndighet för den snabbrörliga och förändringsbenägna telekombranschen, och vi har höga förväntningar på oss att leverera resultat med hög kvalitet. För oss är det avgörande att ha ett välutvecklat medarbetarskap, där tydliga mål, roller och processer är viktiga byggstenar. Det samarbete vi haft med Sandahl Partners i vårt medarbetarskapsprogram har varit ovärderligt för att bygga upp den grund vi nu står på. Utan er, och er bok ”Ta din roll på jobbet”, hade det inte varit möjligt. ”

Sara Andersson
Sara AnderssonChef avdelningen för samhällsfrågor PTS

”Det är effektivare att ta in konsulter i en liten organisation utan en större HR avdelning.
Sandahls kan titta på de psykologiska dimensionerna som inte vi är lika bra på.”

Leif Magnusson
Leif MagnussonVerksamhetschef Botkyrka Kommun

”Sandahls som är mycket välrenommerade och kunniga kunde lyssna på oss och våra önskemål och vara flexibla utan att göra precis som vi ville. De låg hela tiden steget före.”

Torbjörn Lindström
Torbjörn LindströmPersonaldirektör, Statistiska Centralbyrån

Öppna program

Stockholm: Workshop i kommunikationsmodellen SAVI

Denna grundläggande 2-dagars träning är både teori- och upplevelsebaserad med mycket interaktion. Den riktar sig till chefer och ledare, HR-funktioner och andra roller som behöver förstå och påverka människors verbala kommunikation. Som deltagare får man:

  • Kunskap om hur kommunikationsmönster påverkar beslutsfattande, problemlösning och relationer
  • Träning i att analysera och utveckla kommunikationsmönster
  • Ökad förståelse för egna kommunikationsmönster och hur dessa kan utvecklas
  • Ökad förmåga att påverka och förstå verbal
    kommunikation i viktiga arbetssammanhang som t.ex. svåra samtal och möten.

Läs mer här

Stockholm: Att leda andra utan att vara chef

Det här programmet vänder sig till dig som har uppdraget att leda andra utan att formellt vara chef. Du kanske leder projekt, är teamledare, arbetslagsledare, samordnare, processägare eller kliver in som ställföreträdande chef när det behövs.

Programmets mål:
Ökad insikt och förståelse för din roll och ditt uppdrag
Ökad förmåga att motivera och skapa engagemang hos andra
Kunskap och konkreta verktyg för att påverka och leda människor

Läs mer här

Örebro: Chefer som leder förändring

Chefer leder förändringProgrammet vänder sig till erfarna chefer som leder förändring och som utvecklar organisationer genom människorna, där mål uppnås genom nyfikenhet, engagemang och samarbete. Målet är att, med hjälp av praktiska kunskaper och omfattande träning inom coachande ledarskap, utveckla din personliga strategiska förmåga att leda och verka genom ledningsgrupp.

Programmet omfattar både teoretisk förståelse och praktisk träning i gruppdynamik, gruppfaser, kommunikation, konflikthantering, effektiva möten, feedback och svåra samtal.

I coachgrupper utvecklar vi även framgångsrika strategier för rollgivning & rolltagning, delaktighet, naturlig auktoritet och tydlighet i delegering.

Läs mer här

Gotland: Att förstå och leda team

Förstå och utveckla teamEn utbildning för dig som leder team eller vill förstå mer om hur team fungerar.

Arbetslivet har förändrats och team har blivit ett allt vanligare sätt att organisera arbetet. Men är det egentligen team vi jobbar i? Och vad ställer team för krav på organisationen? Det pågår mycket spännande forskning om team som sätter nytt ljus på hur vi kan förstå och utveckla arbetsgrupper och team, teamledarskap och medarbetarskap, om team och organisationsutveckling. I utbildningen får du ta del av denna forskning och du får verktyg för att tillämpa nya rön i din arbetsvardag.

Målet är att du utifrån aktuell forskning:

  • Uppdaterar din kunskap om hur team fungerar och utvecklas
  • Ökar din egen förmåga att ta en funktionell roll i team
  • Förbättrar dina färdigheter att leda arbetsgrupper och team

Läs mer här

Ny uppdaterad och utvidgad upplaga av boken ”Ta din roll på jobbet” skriven av Sandahls-konsulterna Anna-Lena och Paul Sundlin

Vårt credo

Läs om våra värderingar, vår människosyn och vår identitet som företagsgrupp

Här finns vi

Kontakta oss gärna

1 + 0 = ?

Organisationer vi stödjer

Ledarskap är handling, inte en position. Donald H. McGannon