Ledande inom organisationsutveckling på vetenskaplig grund sedan 1985

Organisation

Framgångsrika organisationer har förmåga att använda de mänskliga resurserna på bästa sätt.

Läs mer här

Ledningsgrupp

Effektiva ledningsgrupper arbetar som ett team och samverkar för helheten.

Läs mer här

Team

De flesta grupper har potential att jobba mer effektivt tillsammans och att bli ett samverkande team.

Läs mer här

Ledarskap

Alla ledare kan bli mer funktionella och framgångsrika genom att träna på ett gott ledarskap.

Läs mer här

Rekrytering

Rätt person, rätt kompetens – chefsrekrytering och personbedömning på systemisk grund.

Läs mer här

Från bloggen

Varför du som chef ska älska kritik.

Jag och min kollega Eva Birgerson intervjuas i VD-tidningen nr…

Om ledningsgruppsutveckling: Houston, we have a problem. Del 2

“Det känns som att vi behöver ägna lite mer tid åt era…

Om ledningsgruppsutveckling: Houston, we have a problem. Del 1

Chefen för ledningsgruppen ringer mig och förhör sig om möjlighet…

Vad säger våra kunder?

”Teamkänsla och en utvecklande miljö är viktigt för oss och här har samarbetet med Sandahl Partners, exempelvis kring våra personaldagar, varit till stor nytta.”

Jenny Emerén
Jenny EmerénVD Handelskammaren Mälardalen

”Sandahl Partners har hög intellektuell kapacitet vilket passar bra då en kommun har en stor och komplex verksamhet. De fångar snabbt upp nya trender och forskning vilket gör att de alltid känns aktuella och relevanta.”

Ingrid Wibom
Ingrid WibomHR-chef Botkyrka kommun

”Sandahl Partners motsvarar våra förväntningar varje gång, exempelvis har de lotsat oss genom ett värdegrundsarbete som utmynnade i en målkarta som beskriver våra inre värden i Krafft Måleri.”

Mikael Bascuas
Mikael BascuasVD Krafft Måleri AB

”Vi är så nöjda att vi satsade på att låta alla ledare på företaget gå ett individuellt ledarprogram i Sandahl Partners regi- nu pratar vi alla samma språk.”

Ann Hermansson Alm
Ann Hermansson Alm VD Karlskogahem AB

”Jag är mest nöjd med att Sandahl Partners konsulter utifrån organisationspsykologisk kunskap inspirerar mig att utveckla strukturer och förhållningssätt så medarbetare och chefer kan lyckas i sina roller och samarbeten i arbetslivet och prestera goda medvetna resultat.”

Åsa Ratcovich
Åsa RatcovichSamhällsbyggnadschef Hörby Kommun

”Efter vårt arbete med Sandahl Partners har vi sett en förändring hos personalgruppen som nu har ett mer coachande förhållningssätt.”

Johan Rapp
Johan RappRektor Engelska skolan

Ledningsgrupps- och ledarutbildningen vi genomfört i bolaget har stärkt vår interna kommunikation och samarbetet i ledningsgruppen. Ledarna har fått verktyg att använda i vardagen tillsammans med medarbetarna. Vad jag dessutom uppskattar är flexibiliteten utan att ge avkall på kvalitet och professionalism.” Fotograf: Magnus Wahman

Eva Lilja
Eva LiljaNäringslivsdirektör, VD Västerås Marknad & Näringsliv AB

”Vi har använt Sandahl Partners till bl.a ledarskapsutveckling, rekrytering och personlig utveckling. Den interna feedbacken om Sandahls har varit mycket postitiv. De har både kompetenta medarbetare och ett brett engagemang.”

Andreas Nordbrandt
Andreas NordbrandtPresident - Underground Rock Excavation Division, Atlas Copco Rock Drills AB

Sandahls har god kännedom om svenskt arbetsliv, företagande och människor. Sandahls upplever vi som kompetenta, lyhörda, snabba och professionella i sitt agerande.

Anne-Marie Dangler
Anne-Marie DanglerHR Chef, Dina Försäkring AB

”Sandahls var väldig engagerade och närvarande under hela processen. De kopplade till vetenskapliga teorier utan att det blev torrt”

Mikaela Valtersson
Mikaela ValterssonVice VD Kunskapsskolan

”Jag rekommenderar absolut Sandahl Partner, deras kompetens inom företagsutveckling, personlig ledarskapsutveckling och grupputveckling gör att man kommer tillbaka för att få deras hjälp med att utvecklas.”

Mikael Bascuas
Mikael BascuasVD Krafft Måleri AB

”PTS är tillsynsmyndighet för den snabbrörliga och förändringsbenägna telekombranschen, och vi har höga förväntningar på oss att leverera resultat med hög kvalitet. För oss är det avgörande att ha ett välutvecklat medarbetarskap, där tydliga mål, roller och processer är viktiga byggstenar. Det samarbete vi haft med Sandahl Partners i vårt medarbetarskapsprogram har varit ovärderligt för att bygga upp den grund vi nu står på. Utan er, och er bok ”Ta din roll på jobbet”, hade det inte varit möjligt. ”

Sara Andersson
Sara AnderssonChef avdelningen för samhällsfrågor PTS

”Det är effektivare att ta in konsulter i en liten organisation utan en större HR avdelning.
Sandahls kan titta på de psykologiska dimensionerna som inte vi är lika bra på.”

Leif Magnusson
Leif MagnussonVerksamhetschef Botkyrka Kommun

”Sandahls som är mycket välrenommerade och kunniga kunde lyssna på oss och våra önskemål och vara flexibla utan att göra precis som vi ville. De låg hela tiden steget före.”

Torbjörn Lindström
Torbjörn LindströmPersonaldirektör, Statistiska Centralbyrån

Här hittar du våra publika rekryteringar

Seminarium

Bli en ledare som andra följer! 9/3 i Karlskoga

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners i Karlskoga 9/3 2018

Har du någon gång funderat på varför dina medarbetare vill följa dig? Alla ledare borde göra det! Seminariet ger dig djupare förståelse av varför någon vill följa just dig och inspiration och modet att ta dig dit.

Läs mer och anmäl dig här

Vad som verkligen motiverar dina medarbetare 16/3 2018 i Örebro

Inspirationsseminarium hos Sandahl Partners Örebro 16/3, 2018

Den traditionella bilden av morot och piska har ersatts av ny kunskap. Forskning visar att medbestämmande, lärande och meningsfullhet verkligen skapar motivation och höjer prestationen för dina medarbetare. Därmed följer även nya utmaningar för ledarskapet!

Läs mer och anmäl dig här

Ta det inte personligt – men du har en viktig roll att fylla! 27/3 2018 i Linköping

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners i Linköping 27/3 2018

RollanalysAlla arbetsgrupper samverkar bättre och ökar sin produktivitet när vi inte tar saker personligt! Genom vårt systemorienterade arbetssätt och en modell vi kallar Roll-Mål-Sammanhang, ger vi enkel och kraftfull hjälp till medarbetare och chefer att sortera och samverka i sina roller. När organisationer förbättrar sin rollgivningsförmåga och individerna sin rolltagningsförmåga, blir alla vinnare!

Läs mer och anmäl dig här

Älska era konflikter! 13/4 2018 i Örebro

Inspriationsseminarium med Sandahl Partners 13/4, 2018 i Örebro

Tänk om jobbet bara kunde flyta på helt konfliktfritt! Konflikter kan suga musten ur vilken arbetsplats som helst, och de kan vara ett tecken på att du har engagerade medarbetare som vill ge allt. Kom och samtala om hur vi kan ändra dränerande konflikter till värdefull information!

Läs mer och anmäl dig här

Ledningsgruppens utmaningar och möjligheter, 26/4 2018 i Linköping

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners i Linköping 26/4 2018

Beslutsfattande i gruppDe flesta ledningsgrupper står inför utmaningar! Dessa frestar ibland på samarbetet, lojaliteten och beslutskraften. En del ledningsgrupper upplever att man inte riktigt når sin fulla potential. När är det dags för er att starta utvecklingsresan för er ledningsgrupp och vad kommer det kosta om ni inte gör det?

Låt dig inspireras av våra erfarenheter och metoder! Resan är både möjlig, rolig, spännande – och en belönande investering!

Läs mer och anmäl dig här

Hur skapar man trygghet i en arbetsgrupp? 3/5 2018 i Västerås

Inspriationsseminarium med Sandahl Partners 3/5, 2018 i Västerås

Vi vet att vi samverkar bättre, lär oss mer, presterar bättre osv om vi känner oss trygga. Ju mer komplexa arbetsuppgifter och utmaningar vi har desto mer behöver vi dessutom samarbeta. Men hur gör man? Vad kan jag som ledare göra för att utveckla trygghet och tillit i min arbetsgrupp – och vad händer om vi inte lyckas?

Läs mer och anmäl dig här

Ta din roll på jobbet, 4/5 2018 i Örebro

Inspriationsseminarium hos Sandahl Partners Örebro 13/4, 2018

Ledare och medarbetare når verksamhetens mål och visioner – tillsammans! Att utveckla även medarbetarskapet är därför centralt, men hur gör man? Låt dig inspireras av våra lättillgängliga modeller och användbara verktyg!

Läs mer och anmäl dig här

Medarbetarskap i värderingsstyrda organisationer 9/5 2018 i Karlskoga

Inspirationsseminarium med Sandahl Partners i Karlskoga, 9/5 2018

utveckla medarbetarskapetHar du också noterat att det blir allt viktigare att vi har gemensamma värderingar i företaget? Ett väl fungerande medarbetarskap kräver samsyn om värderingar och en god förståelse för olika delar av verksamheten. Så hur kan vi träna på medarbetarskap i vardagen?

Läs mer och anmäl dig här

Seminarium i Stockholm

Skicka ett mejl på stockholm@sandahls.se om du är intresserad av att bli inbjuden till seminarium i Stockholm.

Öppna program

Workshop i kommunikationsmodellen SAVI

Denna grundläggande 2-dagars träning är både teori- och upplevelsebaserad med mycket interaktion. Den riktar sig till chefer och ledare, HR-funktioner och andra roller som behöver förstå och påverka människors verbala kommunikation.

Läs mer här

Vårt credo

Läs om våra värderingar, vår människosyn och vår identitet som företagsgrupp

Här finns vi

Kontakta oss gärna

Organisationer vi stödjer

Ledarskap är handling, inte en position. Donald H. McGannon