Ledande inom organisationsutveckling på vetenskaplig grund sedan 1985

Organisation

Framgångsrika organisationer har förmåga att använda de mänskliga resurserna på bästa sätt.

Läs mer här

Ledningsgrupp

Effektiva ledningsgrupper arbetar som ett team och samverkar för helheten.

Läs mer här

Team

De flesta grupper har potential att jobba mer effektivt tillsammans och att bli ett samverkande team.

Läs mer här

Ledarskap

Alla ledare kan bli mer funktionella och framgångsrika genom att träna på ett gott ledarskap.

Läs mer här

Rekrytering

Rätt person, rätt kompetens – chefsrekrytering och personbedömning på systemisk grund.

Läs mer här

Från bloggen

Förändringsprocess

Förändringsledning – undvik låsta positioner

Om du är chef och någon gång tagit dig an att leda en förändringsprocess…
affärsrelationer

Värdet av tillitsfulla affärsrelationer

”Ska vi slå till?” Den brunbrände säljaren, som jag aldrig…
Myten om talang – så här överträffar du din potential

Myten om talang – så här överträffar du din potential

Länge har vi levt i tron att vi föds med vissa talanger och…

Vad säger våra kunder?

”Teamkänsla och en utvecklande miljö är viktigt för oss och här har samarbetet med Sandahl Partners, exempelvis kring våra personaldagar, varit till stor nytta.”

Jenny Emerén
Jenny EmerénVD Handelskammaren Mälardalen

”Sandahl Partners har hög intellektuell kapacitet vilket passar bra då en kommun har en stor och komplex verksamhet. De fångar snabbt upp nya trender och forskning vilket gör att de alltid känns aktuella och relevanta.”

Ingrid Wibom
Ingrid WibomHR-chef Botkyrka kommun

”Sandahl Partners motsvarar våra förväntningar varje gång, exempelvis har de lotsat oss genom ett värdegrundsarbete som utmynnade i en målkarta som beskriver våra inre värden i Krafft Måleri.”

Mikael Bascuas
Mikael BascuasVD Krafft Måleri AB

”Vi är så nöjda att vi satsade på att låta alla ledare på företaget gå ett individuellt ledarprogram i Sandahl Partners regi- nu pratar vi alla samma språk.”

Ann Hermansson Alm
Ann Hermansson Alm VD Karlskogahem AB

”Jag är mest nöjd med att Sandahl Partners konsulter utifrån organisationspsykologisk kunskap inspirerar mig att utveckla strukturer och förhållningssätt så medarbetare och chefer kan lyckas i sina roller och samarbeten i arbetslivet och prestera goda medvetna resultat.”

Åsa Ratcovich
Åsa RatcovichSamhällsbyggnadschef Hörby Kommun

”Efter vårt arbete med Sandahl Partners har vi sett en förändring hos personalgruppen som nu har ett mer coachande förhållningssätt.”

Johan Rapp
Johan RappRektor Engelska skolan

Ledningsgrupps- och ledarutbildningen vi genomfört i bolaget har stärkt vår interna kommunikation och samarbetet i ledningsgruppen. Ledarna har fått verktyg att använda i vardagen tillsammans med medarbetarna. Vad jag dessutom uppskattar är flexibiliteten utan att ge avkall på kvalitet och professionalism.” Fotograf: Magnus Wahman

Eva Lilja
Eva LiljaNäringslivsdirektör, VD Västerås Marknad & Näringsliv AB

”Vi har använt Sandahl Partners till bl.a ledarskapsutveckling, rekrytering och personlig utveckling. Den interna feedbacken om Sandahls har varit mycket postitiv. De har både kompetenta medarbetare och ett brett engagemang.”

Andreas Nordbrandt
Andreas NordbrandtPresident - Underground Rock Excavation Division, Atlas Copco Rock Drills AB

Sandahls har god kännedom om svenskt arbetsliv, företagande och människor. Sandahls upplever vi som kompetenta, lyhörda, snabba och professionella i sitt agerande.

Anne-Marie Dangler
Anne-Marie DanglerHR Chef, Dina Försäkring AB

”Sandahls var väldig engagerade och närvarande under hela processen. De kopplade till vetenskapliga teorier utan att det blev torrt”

Mikaela Valtersson
Mikaela ValterssonVice VD Kunskapsskolan

”Jag rekommenderar absolut Sandahl Partner, deras kompetens inom företagsutveckling, personlig ledarskapsutveckling och grupputveckling gör att man kommer tillbaka för att få deras hjälp med att utvecklas.”

Mikael Bascuas
Mikael BascuasVD Krafft Måleri AB

”PTS är tillsynsmyndighet för den snabbrörliga och förändringsbenägna telekombranschen, och vi har höga förväntningar på oss att leverera resultat med hög kvalitet. För oss är det avgörande att ha ett välutvecklat medarbetarskap, där tydliga mål, roller och processer är viktiga byggstenar. Det samarbete vi haft med Sandahl Partners i vårt medarbetarskapsprogram har varit ovärderligt för att bygga upp den grund vi nu står på. Utan er, och er bok ”Ta din roll på jobbet”, hade det inte varit möjligt. ”

Sara Andersson
Sara AnderssonChef avdelningen för samhällsfrågor PTS

”Det är effektivare att ta in konsulter i en liten organisation utan en större HR avdelning.
Sandahls kan titta på de psykologiska dimensionerna som inte vi är lika bra på.”

Leif Magnusson
Leif MagnussonVerksamhetschef Botkyrka Kommun

”Sandahls som är mycket välrenommerade och kunniga kunde lyssna på oss och våra önskemål och vara flexibla utan att göra precis som vi ville. De låg hela tiden steget före.”

Torbjörn Lindström
Torbjörn LindströmPersonaldirektör, Statistiska Centralbyrån

Här hittar du våra publika rekryteringar

Seminarium

Ledningsgruppens utmaningar och möjligheter, 24/11 Västerås

De flesta ledningsgrupper står inför utmaningar som kan fresta på samarbetet, lojaliteten och beslutskraften. Om inte annat känner många ledningsgrupper att man inte riktigt når sin fulla potential. När är det dags för er ledningsgrupp att starta sin utvecklingsresa? Vad kommer det kosta om ni inte gör det?

Låt dig inspireras av våra erfarenheter och metoder! Resan är möjlig och är både en rolig, spännande och belönande investering!

Anmäl dig här

Coaching - ger tillgång till egen klokskap, 1/12 Örebro

Syftet med coaching är vanligtvis att hjälpa den enskilde att själv hitta lösningar på avgränsade frågeställningar. Coaching leder ofta till ökad självständighet och ökad medvetenhet om sin egen kompetens och problemlösningsförmåga. Hur ställer vi då frågor som blir effektiva och utvecklande? Frågor som leder till egen klokskap. Hur kombinerar vi coaching med vår egen kunskap och våra egna råd samtidigt som vi bidrar till utveckling av egen klokskap hos den vi coachar?

Läs mer och anmäl dig här

Feedback - ge någon näring att växa, 7/12 Örebro

Alla vi människor har behov av att bli bekräftade och känna att vi är viktiga. Det är här feedback kommer in! Vi vill inspirera er i konsten att använda feedback och på så sätt kunna förbättra prestation, arbetsklimat och nå uppsatta mål. Fungerande feedback i en organisation skapar en utvecklingskultur där man vågar dela med sig av egna gjorda misstag och får hjälp att utveckla misslyckanden till värdefullt lärande.

Läs mer och anmäl dig här

Seminarium i Stockholm

Skicka ett mejl på stockholm@sandahls.se om du är intresserad av att bli inbjuden till seminarium i Stockholm.

Öppna program

Öppna ledarprogram i Örebro: Coachande ledarskap, chefer som leder medarbetare

Programmet omfattar både teoretisk förståelse och praktisk träning i gruppdynamik, gruppfaser, kommunikation, konflikthantering,
effektiva möten, feedback och svåra samtal utifrån ett systemorienterat perspektiv.

Läs mer här

Workshop i kommunikationsmodellen SAVI, 27-28 nov 2017

Kommunikation som fungerar

För första gången på svenska:
Workshop i kommunikationsmodellen SAVI©

System för att Analysera Verbal Interaktion

Läs mer här

Vårt credo

Läs om våra värderingar, vår människosyn och vår identitet som företagsgrupp

Här finns vi

Kontakta oss gärna

Organisationer vi stödjer

Ledarskap är handling, inte en position. Donald H. McGannon