Organisationsutvecklande rekrytering

Ända sedan starten 1985 har personbedömning/second opinion varit ett av Sandahl Partners specialistområden. Senare under 2000-talet utvecklades den kompletta rekryteringstjänsten som idag kallas organisationsutvecklande rekrytering. Tjänsten har sedan förfinats och anpassats tillsammans med våra återkommande kunder & partners.

Läs våra bloggar om rekrytering och urval

Våra mindre charmiga egenskaper: "Maladaptiva Big5"

Den som har sökt arbete eller själv rekryterat medarbetare…

Det här kommer att gå bra - om urval och performancetest

En av Sandahl Partners tjänster är urval. Nu ska jag träffa…