Öppna ledarprogram i Örebro 2019/2020

Coachande Ledarskap

Chefer som leder förändring

Programmet vänder sig till erfarna chefer som leder förändring och som utvecklar organisationer genom människorna, där mål uppnås genom nyfikenhet, engagemang och samarbete. Målet
är att, med hjälp av praktiska kunskaper och omfattande träning inom coachande ledarskap, utveckla din personliga strategiska förmåga att leda och verka genom ledningsgrupp.

Programmet omfattar både teoretisk förståelse och praktisk träning i gruppdynamik, gruppfaser, kommunikation, konflikthantering, effektiva möten, feedback och svåra samtal.

I coachgrupper utvecklar vi även framgångsrika strategier för rollgivning & rolltagning, delaktighet, naturlig auktoritet och tydlighet i delegering.

Efter utbildningen har du en egen verktygslåda för ditt ledarskap och ditt coachande förhållningssätt som bidrar till tydligare kommunikation, effektivare beslut och mer motiverade och självständiga chefer och medarbetare.

För dialog och mer information kontakta:

Per-Olof på 019 – 609 02 73; per-olof.berzelius@sandahls.se
Christina på 019 – 609 02 69; christina.lihagen@sandahls.se

Du kan ladda ner programbeskrivningen för utbildningen här