Öppna ledarprogram i Örebro 2018

Coachande Ledarskap

Chefer som leder chefer

För ledare med tidigare erfarenhet av att leda genom andra chefer.

Målet är att, med hjälp av praktiska kunskaper och omfattande träning inom coachande ledarskap, utveckla din personliga
ledarstil och strategiska förmåga att leda och verka genom ledningsgrupp.

Programmet omfattar både teoretisk förståelse och praktisk träning i gruppdynamik, gruppfaser, kommunikation,
konflikthantering, effektiva möten, feedback och svåra samtal utifrån ett systemorienterat perspektiv. Dessutom skapar vi
coachgrupper som utvecklar framgångsrika strategier för rollgivning & rolltagning, delaktighet, naturlig auktoritet och
tydlighet i delegering.

Efter utbildningen har du en egen verktygslåda för ditt ledarskap och ditt coachande förhållningssätt som bidrar till tydligare kommunikation, effektivare beslut och mer motiverade och självständiga chefer och medarbetare

För dialog och mer information kontakta:

Per-Olof på 019 – 609 02 73, per-olof.berzelius@sandahls.se
Karola på 019 – 609 02 77,  karola.hogberg@sandahls.se

Du kan ladda ner programbeskrivningen för utbildningen här