Mejladress till varje konsult hittar du när du drar musen över konsultens bild

Christina Lihagen

Christina Lihagen

Organisationskonsult, Leg. psykolog, Civilekonom

Direkt: + 46 19 609 02 69

Daniel Nordlander

Daniel Nordlander

Organisationskonsult, Leg. psykolog

Direkt: + 46 19 609 02 75

Karola Högberg

Karola Högberg

Rekryterings- och Managementkonsult, Organisationskonsult, Leg. psykolog

Direkt: + 46 19 609 02 77

Martin Ekberg

Martin Ekberg

Organisationskonsult, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut

Direkt: + 46 19 609 02 71

Per-Olov Berzelius

Per-Olov Berzelius

Organisationskonsult, Leg. psykolog

Direkt: + 46 19 609 02 73

Ann Sohlberg

Ann Sohlberg

Administration

Direkt: + 46 19 609 02 76

Staffan Berseus

Staffan Berseus

Rekryterings- och Managementkonsult

Direkt: + 46 19 609 02 72

Mia Haglund

Mia Haglund

Rekryterings- och Managementkonsult, Civilekonom

Direkt: + 46 19 609 02 78