Inspirationsseminarium med Sandahl Partners 10/10 2018, i Karlskoga

Tema: Att leda informella ledare

Medarbetare med stark vilja och informell makt är en värdefull tillgång i våra organisationer. Kom med på ett utforskande samtal där vi letar efter vägar att ta vara på dessa tillgångar för att jobba mot gemensamma mål, men också hur vi kan minska maktutövande för personlig vinning.

Tid: 10/10 kl 08.00 – 09.30 inkl. frukost
Plats: Bofors Hotel
Pris: Kostnadsfritt (Uteblivna deltagare som ej avbokat sig debiteras med 300kr)

Anmälan seminarium 10/10 2018