Inspirationsseminarium hos Sandahl Partners Örebro 28/3, 2019

Tema: Autentiskt ledarskap

Ledare utövar inflytande och varje ledare har sin personliga stil; någon entusiasmerar, en annan är analytisk och detaljfokuserad, en tredje ser till helheten och ger tydliga mål. Varje ledare behöver även kunna anpassa sin ledarstil till organisationens krav, situationen och gruppens utvecklingsresa – och samtidigt vara trogen sig själv och sina värderingar! Autentiskt ledarskap handlar om att hitta sin egen väg utifrån sina egna förutsättningar. 

Tid: 28/3 kl 08.00 – 09.30 inkl. frukost
Plats: Olaigatan 34, Örebro
Pris: Kostnadsfritt (Uteblivna deltagare som ej avbokat sig debiteras med 300kr)

autentiskt ledarskap

Anmälan seminarium 28/3 2019