Inspirationsseminarium hos Sandahl Partners Örebro 16/10, 2018

Tema rekrytering: VÄRDERINGSSTYRDA ORGANISATIONER HAR ATTRAKTIONSKRAFT!

Vi ser att intresset för värderingsstyrda organisationer växer. Vad driver människor att välja just er organisation? Hur ser er attraktionskraft ut?

Erfarenheten visar att vi styrs av känslor och inte ord när vi väljer arbetsgivare. Med en klok rekryteringsprocess kan vi identifiera och beskriva kulturen och värderingarna, så att vi bättre kan attrahera kandidater som matchar organisationens värderingar. Därmed lägger vi grunden för samsyn kring kultur, uppdrag och roll, samt skapar motivation för uppdraget.

Tid: 16/10 kl 08.00 – 09.30 inkl. frukost
Plats: Olaigatan 34, Örebro
Pris: Kostnadsfritt (Uteblivna deltagare som ej avbokat sig debiteras med 300kr)

Värderinsstyrda organisationer

Anmälan seminarium 16/10 2018