Inlägg av Anna-Lena Sundlin

Utveckla medarbetarskapet – tre framgångsfaktorer

Jag och mina kollegor har under många år jobbat med ledarutveckling i olika former. Det är viktigt och givande och det är ingen tvekan om att ledarens förhållningssätt har stor inverkan på såväl effektivitet som stämning och trivsel på arbetsplatsen. Därför är det både vanligt och riktigt att personer som får någon form av ledarroll […]