Inlägg av Anna-Lena Sundlin

Att ta sin roll i ett gränslöst arbetsliv

I vår verksamhet som organisationspsykologer har vi sett att när chefer och medarbetare får hjälp att hitta en gemensam bild av sitt sammanhang, sina mål och vars och ens roll löser sig många svårigheter på arbetsplatsen. Vi brukar prata om betydelsen av en tydlig gemensam ”karta” som hjälper individen att ta sin roll och navigera […]

Utveckla medarbetarskapet – tre framgångsfaktorer

Jag och mina kollegor har under många år jobbat med ledarutveckling i olika former. Det är viktigt och givande och det är ingen tvekan om att ledarens förhållningssätt har stor inverkan på såväl effektivitet som stämning och trivsel på arbetsplatsen. Därför är det både vanligt och riktigt att personer som får någon form av ledarroll […]