Workshop på temat Mitt ledarskap på djupet

Mitt ledarskap på djupet

– existentiella perspektiv på ledarrollen

Hur tar du – med den ledarerfarenhet du redan har – din ledarförmåga till nästa nivå?  

Sandahl Partners erbjuder i vår en workshop på temat ”Mitt ledarskap på djupet”.  

Medan vi i första halvan av livet fokuserar på att bli kompetenta och prestera väl, behöver andra
halvan av livet också handla om något annat: utforskandet av den djupare meningen med det vi
ägnar vår tid åt. Ofta innebär medelåldern en omorientering i livet, men alltför sällan får vi
möjlighet att stanna upp och reflektera över vilken slags förändring det är vi egentligen vill ha.
Under den här workshopen får du utforska de djupare drivkrafterna bakom ditt yrkesengagemang
och vilka nya spår och teman som lockar dig.

Denna workshop riktar sig till dig som vill ta nästa kliv i ditt ledarskap, oavsett om du har en
formell chefsroll eller utövar ledarskap på andra sätt (HR, arbetsledare, konsult, etc.). Här får du
en möjlighet att, tillsammans med andra erfarna ledare, både ställa och börja besvara avgörande
frågor inför andra halvan av ditt yrkesliv. Under workshopen varvar vi forskningsbaserade
teoriinslag om ledarskap och personlig utveckling med konkreta övningar, upplevelsebaserat
lärande och gemensamt reflekterande.

Workshopen leds av organisationspsykologerna Frida Skog och Tor Wennerberg.

Frida SkogTor Wennerberg

Datum: Välj mellan två tillfällen: 25 april eller 6 maj 2019. Workshopen pågår från kl. 09:00 till 16:00

Plats: Sandahl Partners lokaler, Kungsbroplan 2, Stockholm

Pris: 6 500 kr exklusive moms. I kursavgiften ingår lunch och litteraturkompendium.

Anmäl dig här